Çayırlı Nereye Bağlı

Çayırlı Nerenin ilçesi, Çayırlı Nereye Bağlı

Çayırlı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Er­zincan iline bağlı ilçe ve ilçe merkezidir. Yüzölçümü 1.480 km2 (1989) olan Çayırlı ilçesi kuzeyde Otlukbeli, doğu ve güneydoğuda Tercan, güneyde Üzümlü il­çeleri, batıda Merkez ilçe ve Gümüşhane ili, kuzeybatıda da Bayburt iliyle çevrilidir. Son derece dağlık ve yüksek bir kesimde yer alan ilçe topraklarının güney kesimini doruğu Üzümlü ilçesi sınırları içinde kalan Esence Dağı engebelendirir. Kuzeybatı ke­simde uzanan Otlukbeli Dağları doğal sınır oluşturur. Kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu­da da Karasu Irmağı sınır çizer. Esence ve Otlukbeli dağlarından inen bazı dereler bu ırmağa katılır. Tercan Ovasının batı uzantıları ilçenin doğu kesimine sokulur. İlçe halkının ekonomik yaşamı tümüyle tarıma dayanır. Ana geçim kaynağı hayvan­cılıktır. Yaylacılık yöntemiyle koyun ve keçi yetiştirilir. Az miktarda sığır besiciliği de yapılmaktadır. Bitkisel üretim, doğal yapı­nın elverişsizliği nedeniyle, ancak Karasu ve kollarının suladığı eğimli vadilerde yaygın­dır. En çok buğday, fasulye, yem bitkileri, şeker pancarı, elma ve armut yetiştirilir. Hem ekilebilir alanın kısıtlılığı ve iklimin sertliği, hem de ulaşım bağlantılarının son derece zayıf olması nedeniyle, üretim mik­tarları düşüktür. İlçede magnezit yatakları vardır.

Yöredeki yerleşme tarihinin eskilere da­yandığı bilinmekle birlikte, bu geçmişe ilişkin kesin bilgiler elde edilememiştir. Eski dönemlerde Mans adıyla bilinen yöre, Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Selçuk­luların egemenliğine geçti. Mengücekler, Anadolu Selçukluları ve ilhanlı egemenlik­lerini yaşadı, 1401’de Osmanlı topraklarına katıldı. Bir süre Timur yönetiminde kaldı. Bunu izleyen Akkoyunlu egemenliği, yöre­nin kesin olarak Osmanlı Devleti’ne bağlan­dığı 1473’e değin sürdü. Çayırlı, I. Dünya Savaşı sırasında, 1916-18 arasında Rus işga­linde kaldı. Cumhuriyet döneminde bucak olarak Tercan ilçesine bağlandı. 1954’te ilçe yapıldı.

Ulaşım bağlantıları çok zayıf olan kasaba, Erzincan kentine 111 km’lik stabilize bir yolla bağlanır. Çayırlı Belediyesi 1954’te kurulmuştur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.