Baykuşların Özellikleri ve Türleri Hakkında Bilgi

Baykuşların Özellikleri, Baykuş Türleri

Baykuş, Strigiformes takımını oluşturan ve geceleri avlanan 136 yırtıcı kuş türünün ortak adı. Dünyanın hemen her yanına yayılmış olan Strigiformes takımı iki famil­yayı içerir: On peçeli baykuş türünü içeren Tytonidae ile geri kalan türleri içeren Strigidae.

Baykuşlar kanatlarını kelebek gibi çırpma­larına karşın, kanat teleklerinin kadife gibi yumuşak yüzeyi bu çırpma sesini yok etti­ğinden, öbür yırtıcı kuşlardan farklı olarak uçarken hemen hiç ses çıkarmazlar. Tüyle­rinin ve üstündeki nakışların genellikle kahverengi tonlarında olması, hayvanın ko­layca görülmemesini ve başka yırtıcılara yem olmamasını sağlar. Birçok türde, örne­ğin Strix cinsinden alaca baykuşlarda ve Otus cinsinden cüce baykuşlarda iki ayrı renklenme görülür; bunlardan biri kızıla, öbürü boza çalan kahverengidir. Dişisi ge­nellikle erkeğinden daha iri olan baykuşla­rın yeryüzündeki sayısı oldukça fazladır, ama yalnız geceleri ortaya çıktıklarından genellikle pek fark edilmezler. Yuvalarını binalara ya da ağaç kovuklarına yapar, bazen başka kuşların bıraktığı yuvaları kul­lanırlar. Yumurtaları beyaz ve hemen he­men top gibi yuvarlaktır.

Baykuşlar, ileriye doğru bakan yuvarlak gözleri, iri başlan ve kancalı gagalarıyla tanınır. İşitme ve görme duyulan son dere­ce keskindir. Pek çok türde, yüzü çevrele­yen tüylerden oluşmuş peçe, seslerin kulağa doğru yansıtılmasını sağlar ve baykuşun avının yerini kolayca bulmasına yardımcı olur. Türlerin çoğunda kulak açıklıklarının bakışımsız olması da, seslerin kaynağını saptama yetilerini arttırır. Bazı türler başlar­ını bir yönde 270 derece kadar döndürebilir­ler. Baykuşların büyük bir bölümü gece hayvanıdır ve böcekleri, kuşları, küçük memelileri avlayarak beslenir. Tırtıllı pençe tabanlarıyla balıklan kavrayabilen balık baykuşu ile atmaca baykuşu gibi gündüz avlanan türlerin sayısı çok azdır. Bütün baykuşlar, avlarının kemik, kıl, kitin gibi sindirilemeyen bölümlerini, “baykuş topa­ğı” denen küçük topaklar halinde kusarlar.

Ayn bir familyada sınıflandırılan peçeli baykuşların yüzünde yürek biçiminde bir peçe vardır; kuyruklan daha hafif çatallı, bacaklan uzun, gözleri daha küçüktür, ku­lak püskülleri de yoktur.

Strigidae familyasını oluşturan öbür bay­kuş türlerinin ise gözleri daha iri ve belirgin, kuyrukları da yuvarlaktır. Birçok türde kulak püskülleri bulunur.

Baykuşların büyüklüğü, 13-15 cm’lik cin baykuşundan 70 cm’lik puhuya kadar değişir. Güney Kutbu dışında dünyanın her yerinde bulunan baykuşlar, tundradan boz­kırlara kadar çok çeşitli ortamlarda görül­mekle birlikte, türlerin büyük bölümü ağaç­lık yerlerde yaşar. Türkiye’de sekiz baykuş türü bulunur: alaca baykuş, balık baykuşu, ishakkuşu, kır baykuşu, kuku­mav, orman baykuşu, peçeli baykuş ve puhu.

baykuslar

Dünya’da ve Türkiye’de Yaşayan Baykuş Türleri ve Baykuşların Özellikleri Hakkında kısaca bilgi verdik.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.