Ayağını Kaydırmak Deyiminin Anlamı ve Hikayesi Kısaca

Bu konumuzda sizlere ayağını kaydırmak deyiminin anlamı ve kısaca hikayesi hakkında bilgiler aktaracağız.

Deyimler, söz kalıpları olarak mecaz anlamlı kelime gruplarıdır. Dilimize yerleşen deyimlerin değiştirilmesi söz konusu değildir. Deyimler anlam derinliği ve zenginliği oluşturan ve anlatılmak isteneni en kısa yolla ve en açık şekilde anlatan kelime gruplarıdır.

Ayağını kaydırmak deyiminin anlamı:

Bir yolunu bularak birini bulunduğu işten, mevkiden uzaklaştırmak anlamına gelen bir deyim olarak kullanılmaktadır. Ayağını kaydırmak deyimi sıklıkla kullanılan deyimler arasında yer almaktadır.

Ayağını kaydırmak deyiminin hikayesi:

İnsanlar hayatlarında yaptıkları işlerle bilinir, tanınır ve varlık sürerler. Bir kişi bir işi yaptığı zaman en iyi şekilde yapmak ister. İnsanlar geçimlerini de meslek edindikleri işlerden yaparlar. Böylece hayatlarında dengeli bir düzen sağlanmış olur.

Bazı insanlar bulundukları durumu sürekli olarak eleştirir ve asla durumlarından razı olmazlar. Böyle insanlar hırs, nefret, kin, tamahkarlık gibi nefsani kaygılarla hareket ederler ve kendilerinden daha iyi durumda olduğunu düşündükleri kişilerin zarar görmesini ve bulundukları durumu kaybetmelerini isterler. Bu gibi durumlar kişiler için ayağını kaydırmak deyimi ile açıklanmaktadır.

Bir kimseye zarar vermek kastıyla işinden gücünden etmek durumu ayağını kaydırmak deyimi ile açıklanmaktadır. Deyimler kalıp yargılar olarak mecaz anlamda kullanılır. Herkes tarafından bilinir. Deyimler asla değişime uğramaz. Ağızdan ağza nesilden nesle aktarılarak gelir. Deyimler sıklıkla kullanılır ve anlam derinliği oluşturur.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.