Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Kasım 2020

Aritmetik nedir

Aritmetik ne demek, Aritmetik nedir hakkında bilgi

Aritmetik (Yunanca arithmos: “sayı”), sa­yıları, sayılar arasındaki ilişkileri ve sayılarla yapılan işlemleri konu alan ve problem çözü­münde bu bilgilerden yararlanan matematik dalıdır.

Aritmetik, genellikle sayı kuramını, ölçme sanatım ve sayısal hesaplamanın topla­ma, çıkarma, çarpma, bölme, üsse yükseltme ve kök alma gibi temel işlemlerini kapsar. Ünlü Alman matematikçi Cari Friedrich Gauss ve bazı çağdaşları bu tammı, daha ileri düzeydeki sayılar kuramını da kapsayacak biçimde genişletmişlerdir. Bu nedenle, arit­metik işlemlerde kullanılacak sayı sisteminin seçimi, tanımın dar ya da geniş olmasına ya da işlemin uygulanacağı fiziksel duruma bağ­lıdır. Söz konusu olan başlıca sayı sistemleri şunlardır: Aritmetiğin doğuşundan bu yana kullanılagelen doğal sayılar (1,2,3,…); tam­sayılar (…-3,-2,-1,0,1,2,3,…); rasyonel sayılar (tamsayıların yanı sıra, 1/3, 0,68, 2%, 3,7, -7/9 gibi pozitif ve negatif kesirli ya da ondalık sayılar); gerçek sayılar (rasyonel sayıların yanı sıra, J3,7t, sin 32 gibi irrasyo­nel sayılar) ya da çok daha değişik ve özel sayı sistemleri.

Bugüne değin yaşamış toplumların hemen hepsi, nesneleri saymak için birtakım yön­temler geliştirmişlerdir. Çok ilkel bazı toplumların kullandığı sayı sistemi, “bir” için belirli bir ad. “birden fazla” olanların tümü için başka bir ad kullanacak kadar basit olabilir. Buna karşılık, 5 bin yıl kadar önce Mezopotamya’da yaşamış olan Sümerler, oldukça ileri düzeyde aritmetik işlemleri yapıyorlardı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki bazı toplumlar da başka toplumlardan ba­ğımsız olarak ileri aritmetik sistemleri geliş­tirmişlerdir. Bugün dünyada en çok kullanılan sayılama (ya da sayısal simgeleri yazıyla gösterme) sistemi, Arap ya da Hint-Arap sayılama sistemi denilen ve 10 tabanına dayanan bir basamak değeri sistemidir. Bu sistemde bir simgenin (rakamın) değeri o anda bulundu­ğu yere (basamağa) göre değişir. Örneğin 333 sayısında, aynı simgeyle gösterilen bu üç rakamdan sağdaki “üç”, ortadaki “otuz” (üç onluk), soldaki ise “üç yüz” (üç yüzlük) değerindedir. Oysa Roma sayılama siste­minde, örneğin CCC “üç yüz”ü gösterir ve C simgesi hangi basamakta bulunursa bu­lunsun değeri her zaman “yüz”dür. Bu sistemde rakamların sıralanışındaki değişik­likler ancak bir çıkarma ya da toplama işlemini gösterebilir; örneğin IX biçiminde­ki gösterim 9, XI biçimindeki gösterim 11 anlamındadır, ama rakamların konumunun değişmesi sayısal değerini etkilemez. Roma rakamları Avrupa’da yüzyıllar bo­yunca yaygın olarak kullanıldı. Hesaplar da genellikle abaküsle yapılıyordu. Arap rakamlarını Batı Avrupa’ya tanıtanlar 8. yüzyılda Magripliler oldu. Ama Avrupalılar bu yeni sayılama sistemini ve buna bağlı hesaplama yöntemlerini pek yavaş benimse­diler.

Hint-Arap sayılama sistemi gibi basamak değerine dayanan bir sayılama sisteminin en büyük üstünlüğü, az sayıda simge kullana­rak aritmetik işlemlerinde büyük kolaylık sağlamasıdır. Yalnızca 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 gibi on tane simge ve ondalık noktası, her büyüklükte sayıyı yazmak için yeterlidir. Karmaşık sayılar aritmetiği, dördeyler aritmetiği ve sayılar kuramı gibi, bazı bilim dallarında kullanılan daha özel konular da aritmetiğin kapsamı içindedir; ama, günlük uygulamada, tamsayılar ve rasyonel sayılar aritmetiğine başvurmak ve bu sayıların gerçek dünyayla ilişkilerini kurmak yeterli olur.  aritmetik hakkında bilgi verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. berna dedi ki:

    gereğinden fazla işime yaradı tam istediğim gibi sağ olun süpersiniz.

  2. serdar dedi ki:

    çok iyi bilgi teşekkürler

  3. buse dedi ki:

    çok iyi bilgi teşekkürler

Yorum Yaz