7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 112 Performans Görevi Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları 6. Ünite Yaşayan Demokrasi Sayfa 112 Performans Görevi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bir dersi en iyi şekilde anlayabilmeniz, ancak onu yorumlayabilmeniz ile mümkün olacaktır. Bir dersi yorumlayabilecek kadar öğrendiyseniz de o bilgi sizde kalıcı olacak, yıllar sonra bile bu konuyla ilgili soru sorulduğu zaman cevap verebilecek pozisyonda olacaksınız. Bu sebepten dolayı öğretmenleriniz, öğrettikleri bilgilerden sonra sizlerden bu bilgileri kullanarak belirli verilere ulaşmanızı bekler. Bu sayede sizler de konuyu kavramanın yanı sıra yorumlama yeteneğine de sahip olursunuz.

Bu performans ödevini hazırlarken, bu konu ile ilgili çeşitli örnekleri ele alabilirsiniz. Örneğin bir bölgeye trafik lambası konulmaması nedeniyle mağdur olan vatandaşları, terör olayları nedeniyle mağdur olan vatandaşları, çeşitli sorunlar nedeniyle hak ettiğini alamayan çiftçileri örnek alabilirsiniz. Ülkemizde çiftçiler, pek çok zaman sorunlar yaşadıklarını dile getirmektedirler. Bu noktada neler yapılabileceğine dair bir ”Çiftçinin Sesi” gazetesi hazırlayabilirsiniz.

Performans Görevi

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 112 Cevabı

Bu görevde,
Siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini
ne şekilde etkilediğini düşünerek mağduriyetleriyle gündemde yer alan vatandaşların karşılaştığı hak ihlalleriyle
ilgili karşı bir gazetede kampanya başlatmanız istenmektedir.
Performans Görevinin Adı: Vatandaşın Sesi Gazetesi
Sevgili öğrenciler, uğradıkları bir mağduriyetten dolayı gündemde yer alan vatandaşların hak ihlallerini
önlemek için çıkaracağınız bir gazetede kampanya başlatmanız istenmektedir.
Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki yönergeye uyunuz.

1. Mağduriyetleriyle gündemde yer alan vatandaşların haksızlığa uğradığına inandığınız bir olayı belirleyiniz.
Bu olayı belirlemek için televizyon, İnternet, gazete veya dergilerden yararlanmalısınız.
2. Bu olayda niçin vatandaşların mağdur olduğunu düşündüğünüzü not ediniz.
3. Bu olaya karşı vatandaşların neler yapması gerektiğini belirleyiniz.
4. Bu olayı içeren ve bu olayın önlenmesi için yapılması gerekenleri aktaran bir gazete çıkaracaksınız. Gazetenizde aşağıdaki unsurlara yer vermelisiniz.
• Bu olayı içeren haberler
• Bu olaya karşı vatandaşların neler yapması gerektiğini gösteren köşe yazıları (En az bir köşe yazısı tarafınızdan yazılmalıdır. Diğer köşe yazılarınızı aile büyüklerinize veya diğer tanıdığınız büyüklere konuk yazar olarak yazdırabilirsiniz.)
• Vatandaşların bu olay hakkındaki tepkilerini gösteren röportajlar (En az üç vatandaşla röportaj yaparak bunu gazetenizde yayınlayın. Röportaj için ses kayıt cihazı ve fotoğraf makinesi kullanabilirsiniz. Bu imkânlarınız yoksa görüştüğünüz kişilerin söylediklerini not alarak aktarınız.)
• Uzmanların -varsa- bu olay hakkındaki görüşleri
• Bu olayın önlenmesine yönelik bir kampanya bölümü (İmza kampanyası, dilekçe, mektup, e-posta gönderme vb. olabilir.)
• Gazetenize istediğiniz ismi verebilir ve reklam da alabilirsiniz. Haber, köşe yazısı. röportaj ve fotoğraflarla gazetenizi güzelleştirebilirsiniz. Gazetenizin sayfa tasarımı için günlük çıkan gazeteleri örnek alabilir, kendiniz yeni bir tasarım yapabilirsiniz.
• Gazeteniz en az iki sayfa olmalıdır.

5. Göreviniz “Dereceli Puanlama Anahtarı”na göre değerlendirileceğinden puanlama ölçütlerini dikkate alarak çalışmanızı tamamlayınız.

  • Cevap:

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.