Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Temmuz 2021

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı İnsana Saygı Cevapları Başak Yayınları 130 131 132 133 134 135 136

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 3. Tema İnsana Saygı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Her insan değerlidir ve her insan farklılıkları ile farkındalık göstermektedir. Bu çalışma metninde her insanın birbirine karşı saygılı olmasının gerekliliklerini öğreneceksiniz.

İNSANA SAYGI

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 130 Cevabı

a) Bu etkinlikte tahtadaki anahtar sözcüklerden yola çıkarak grup arkadaşlarımızla birlikte bir konuşma taslağı hazırlayalım.

NOT: Bu çalışmayı, herhangi birinizin çalışma kitabında yapabilirsiniz.

b) Anahtar sözcükleri, grup arkadaşlarımızla tartışarak konuşmamızın ana fikrini ve bu ana fikri destekleyen yardımcı fikirleri belirleyelim ve aşağıdaki şemaya yerleştirelim.

Konuşmanın ana fikri

 • Cevap: İnsana; durum ve şartlar ne olursa olsun öncelikle insan olduğu için değer verilmelidir.

Yardımcı fikri 1

 • Cevap: Açlık ve savaş gibi olay ve olgular insanların en çok desteğe ihtiyaç olduğu zamanlardır.

Yardımcı fikri 2

 • Cevap: İnsanlar sevdiklerinden ölüm ve benzeri nedenler ile ayrıldıklarında desteğe ihtiyaç duyarlar.

Yardımcı fikri 3

 • Cevap: Göçler, insanların alışmış oldukları yaşam düzenlerinden kopmalarına ve psikolojik bir bunalıma girmelerine neden olabilir.

Yardımcı fikri 4

 • Cevap: Savaş, açlık ve göç gibi olumsuz nedenlerden en fazla çocuklar etkilenmektedir.

c) Bu aşamadan sonra ise konuşmamızı oluşturan düşünceleri sırasıyla sınıf arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • CevapHer insanın hayat şartları aynı düzeyde olmaz. Dünya üzerinde savaş, açlık ve göç gibi olgular olduğu sürece dünyanın bir yerlerinde insanlar mutlu ve rahat iken bazı yerlerinde ise insanlar çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışabilirler. İnsana değer vermek önemlidir; çünkü insan; dil, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın insan olduğundan ötürü her canlı gibi değer görmeyi ve sevilmeyi hak etmektedir.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 131 Cevabı

“Utanç duvarı”, II. Dünya Savaşı sonrasında, Almanya’da Berlin kentini, Doğu Berlin – Batı Berlin olarak ikiye bölen ve aileleri, arkadaşları, dostları birbirinden ayıran bir duvardır. Berlin duvarı da denilen bu sınır duvarı, uzun yıllar “utanç duvarı” olarak anılmıştır.

Okulunuzu yoldan ve çevredeki diğer binalardan ayıran duvarı düşünelim şimdi. Buna da “utanç duvarı” denilebilir mi? Açıklayalım.

 • Cevap: Evet denebilir. Çünkü biz de okula gittiğimizde ailemizden ayrılmış oluyoruz.

3. ETKİNLİK

Şair, “Ölüm bin kez bizimle / Nötrona atoma gerek yok” dizelerinde dünya tarihindeki önemli bir olaya gönderim yapmaktadır. Bu olay atom bombasıyla ilgilidir. Bu olayın insanlığa nasıl zararlar verdiğini araştırıp, bu konuda öğrendiklerimizi yazalım.

 • Cevap: Atom bombası tüm insanlığa zarar vermiştir. İnsanlar büyük hastalıklara kapılmıştır ve bir çok arazi tarım yapılamaz yani çorak hale gelmiştir.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Şiirde geçen doğulu-batılı, oralı-buralı, ayrı-gayrı, siyah-beyaz İkililerinin şiir içinde kazandığı anlam ilişkilerini kavrayalım.

Bir gün güneş doğmayacak, Doğulu batılı yok.

 • Bu dizelerde güneşin doğması ile doğu-batı arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: güneş doğudan doğar batıdan batar.

Gece gündüz olmayacak, İnsanın siyahı beyazı yok.

 • Bu dizelerde gece-gündüz ile siyah-beyaz arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: gecenin siyahı ile zenci insanlar gündüz ile beyaz insanlar ifade edilmiştir.

Dünya yeni baştan kurulacak, Oralı buralı yok.

 • Bu dizelerde dünyanın düzeni ile bir yere ait olmak arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: bu dünya hepimizin.

Aramızda ne çin setdi, ne utanç duvarı, Ayrılık gayrılık yok.

 • Bu dizelerde duvar ile ayrılık arasında ilişki kurulmuş. Çünkü: yeryüzündeki herkes insan olduğu için değerlidir.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Okuduğumuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

“İnsana Saygı” şiirinin konusu nedir?

 • Cevap: Her insan tüm farklılıkları ile özeldir, değerlidir ve diğer insanlar ile eşittir.

Şiirde yer yer geçen “Bir gün güneş doğmayacak / Gece gündüz olmayacak / Dünya yeni baştan kurulacak / Öldürmeye savaşa yer yok” dizeleriyle genel olarak vurgulanmak istenen nedir?

 • Cevap: Hiç bir şey kimseye kalmaz çünkü ölüm diye bir gerçek var bu yüzden herkes barış içinde yaşamalı.

İnsanlara siyah-beyaz, doğulu-batılı gibi ayrımcı bir tavırla yaklaşmanın ne gibi sonuçları olabilir? Açıklayalım.

 • Cevap: İnsanlar arasında ayrımcılık olabilir ve bir çok insanın gururu bu ayrımcılık yüzünden kırılabilir.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Savaşın içinde kalan çocuklarla ilgili bir konuşma metni yazalım. Hitap ifadesi ve konu cümlesi yazıldı. Devamını kendi düşüncelerimize göre düzenleyelim. Bu konuşmada savunduğumuz bir görüşümüz ve bunu destekleyen gerekçelerimiz olsun.

Sayın Öğretmenim, Sevgili Arkadaşlarım;

Bu konuşmada size savaşın içinde kalan çocuklardan söz edeceğim,

 • Cevap: Savaşlar tüm insanları şüphesiz olumsuz olarak etkilemektedir. Bu savaşlar yüzünden suçu olmayan bir çok insan hayatını kaybetmektedir. Ama şu bir gerçek ki; en büyük zararı çocuklar görmektedir. Çünkü çocukların psikolojisi daha çabuk bu olumsuz olaylardan etkilenmektedir. Savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, çocuklar korkmasın. Hep birlikte huzur ve barış içinde yaşayalım!

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, savaşsız bir dünya dilerim.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Çoğul ekleri (-lar ve -ler), eklendiği sözcüğün sayıca birden fazla olduğunu göstermektedir. Örneğin çocuklar, inekler, kalemler, silgiler, çoraplar…

NOT: Çoğul eki belirlenirken büyük ünlü uyumuna bakılır. Sözcüğün sadece son hecesindeki ünlü ile çoğul ekinin ünlüsünün büyük sesli uyumuna uyması yeterlidir. Örneğin aletler, okullar, boncuklar, üzümler…

Son hecesinde ince okunan ünlü bulunan ve dilimize başka dillerden giren bazı sözcükler bu kurala uymazlar. Bunlar çoğul ekinin ince yazılan biçimini alırlar. Bu kurala göre aşağıdaki sözcüklere çoğul ekini ekleyelim ve bu tür sözcüklerle ilgili yazım kuralını hatırlayalım.

 • Cevap:

Hâl

 • Çoğul Eki Eklenmiş Sözcük: Haller
 • Sözcük: Duvar
 • Çoğul Eki Eklenmiş Sözcük: Duvarlar

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 136 Cevabı

Çoğul eki, eklendiği sözcüklere çokluk anlamının dışında farklı anlamlar da katabilir. Bu anlamlar neler olabilir? Örnek cümleyi okuyalım ve çoğul ekinin cümleye kattığı anlamı balonlardan seçip yazalım.

Örnek Cümle Çoğul Ekinin Kattığı Anlam
Çocuk ateşler içinde yanıyordu. abartma
Seni görünce dünyalar benim oldu. abartma
35 yaşlarında, esmer bir adam geldi. yaklaşık
Sekiz on yaşlarında bir çırak arıyorum. yaklaşık
Annemle Emrelere gideceğiz aile – grup
Bugün yemekte Ayçaları gördüm. aile grup
Beyefendiler sizi bekliyorlar. saygı
Tatil için ta İtalyalara gitti. benzerlik
Mustafa Kemaller tükenmez saygı

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki örneklere bakalım:

a. Kırtasiyeden üç kalemler satın aldım.
b. Kırtasiyeden üç kalem satın aldım.

Bu kullanımlardan hangisi daha doğru geliyor?
“b” daha doğru geliyor değil mi?
ÇÜNKÜ Türkçede çoğul ekleri, genellikle söz edilen varlığın sayısı belirtilmeyecekse kullanılır.
Şimdi aşağıdaki boş bırakılan yerlere çoğul eki getirilip getirilmeyeceğine karar verelim.

NOT: Boş bırakılan yere çoğul eki getirilmeyecekse “X” işareti koyalım. Çoğul eki gerekiyorsa ekleyelim.

 • Cevap:

Sepete üç elma X beş portakal X koy.

Tüm kitap✔o yana bu yana dağılmış.

Birçok insan X pazar yerine gelmiş, bekliyor.

Bir simit X, bir çay X kaç lira ediyor?

10. ETKİNLİK

Bu örnekler kural dışında ama hatalı da değil.Bu örnekler kural dışında ama hatalı da değil.

DİKKAT EDELİM!

1. Yukarıda sıralanan bu kullanımların hepsi özel isim.
2. Bu örneklerin hepsinde bir “takım”, “grup” olma; bir “bütün olma” özelliği var. Örneğin Yedi Cüceler için önemli olan onların yedi tane cüceden oluşması değil; yedi cüceden oluşan bir takım olmalarıdır. İŞTE BÖYLE! Takım ruhu, çoğul ekinin bu şekilde kullanılmasına izin veriyor.
Senin aklına gelen böyle örnekler var mı? Düşünelim ve yazalım.

 • Cevap:
 • Yedi Uyuyanlar
 • Bin Boğalar
 • Üç Dedeler
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. KUAREJJJMAAA dedi ki:

  TEŞEKKÜRLER SAYENİZDE HOCANIN GAZABINDAN KURTULUYORUM TEŞEKKÜRLER DERSZAMANİ.NET
  EYVLH

 2. Anonim dedi ki:

  allah sizden razı olsun

  1. Anonim dedi ki:

   aynen çok yardımcı oluyorlar

 3. NEHİR ELA YILDIRIM dedi ki:

  Ben nehir ela 6 b sınıfındayım en güzel benim yaptığımı söylüyorlar oysa benim burdan baktığımı öğrenseler var ya. işte sultan ve zeynep hemen kanıyor.

 4. Melek kız dedi ki:

  Yani internetin de belli hir zekasi var aor bakalim internete ne düşündüğünü bilebiliyor mu? (Inanmadiysan tabi)

 5. ışıl dedi ki:

  Salun iyiki boylebirşeyvar bilemediyimi bakarak yapıyorum

 6. Kanaeya dedi ki:

  Niçin aklıma gelmiyor yazdınız

 7. Comolokko dedi ki:

  Çok kötü şey bence sizin beyniniz yok mu internetten bakıyorsunuz ben sadece kontrol için bakıyorum Allah akıl versin

 8. Beyza dedi ki:

  10 uncu etkinliği neden söylemediniz

  1. Melek kız dedi ki:

   Beyza kız 10 etkinlik okuma hem en altta senin aklina gelen yaziyor internetin de bir akli var ama senin ne dusundugunu bilecek kadar zeki degil

 9. Helin çinar dedi ki:

  Bana yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim

 10. eminenur dedi ki:

  Çok güzel bir site bayıldım zorlandığım sorularda buraya bakıyorum

 11. CANAN dedi ki:

  ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK İŞİME YARAYACAK

 12. beren dedi ki:

  bencede sonuncusu mantıkılı

 13. Anonim dedi ki:

  en son etkinlik cevabı aklıma gelmiyor çok mantıklı

 14. Bella dedi ki:

  Cok iyi de hocalar bunlari yazdirmiyor

 15. Eren dedi ki:

  iyii beğendim

 16. Murat dedi ki:

  Cevapları hep dogrı

 17. Anonim dedi ki:

  çok güzel teşekkür ederim

 18. esra dedi ki:

  çok iyi bir site

 19. 6a dedi ki:

  Çok güzel bayıldim çok güzel Canısılar

  1. 123456789 dedi ki:

   cok takildigim sorulari sizin sayenizde yapiyorum teşekkürker

   1. Anonim dedi ki:

    Allah aşkına aklıma gelmiyo ne ya

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]