17. ve 18. Yüzyılda Dünyada Ekonomik Şartlar Nasıldı?

Aşağıda 17. ve 18. yüzyılda dünyada ekonomik şartlar nasıldı kısaca olarak ele alacağız.

Dünya ticari faaliyetlerin işleyişi her zaman beli sınıf ve grupların elinde olmuştur. 17. ve 18. yüzyıl ekonomik faaliyetleri de ticari olarak el değiştiren bir süreç içinde farklılaşmaya başlamıştır. Osmanlı ve Avrupa dünyası için bu yüzyıllar dönüm noktaları olmaya başlamıştır.

Osmanlı Devlei’nin zayıflaması, iç piyasada yabancı sermayenin güçlenmesi söz konusu olmuştur. Avrupa topraklarında ise soylu olmayan grupların ticari faaliyetler sürdürerek ekonomik kurumların ortaya çıkış süreci hızlanmıştır. 

Sosyal hayatın ve ticari faaliyetlerin farklılaştığı, kapitalist sistemin uygulanmaya başlandığı ve sermayenin değer kazandığı bu yüzyıllar içinde felsefi derinlikli kapital açılımlar da toplumları derinden etkilemeye başlamıştır. Avrupa’nın güçlenmesi, doğu blokunun zayıflaması dünyada güç ve ekonomi dengelerinin yer değiştirmesine ve batı bloku lehine iyileşmesine ve olumlu hale gelmesine neden olmuştur.

Dünyadaki ekonomik şartların değişmesi toplumlar açısından da zarar ve faydaları beraberinde getirmiştir. Doğu halkları fakirliği yaşarken batı halkları zenginleşmeye ve yeni ticari yolların semeresini kazanmaya başlamıştır. Günümüzde kapitalist düzen ve rejim sistemlerinin temellerini oluşturan dünya ekonomik şartlarının o yüzyıllardan itibaren gerçekleşmesi söz konusu olmuştur.

Kapitalizmin öncülerinin kuramlar geliştirdiği ve dünya devleri arasında ticari yolların ve kaynakların paylaşıldığı yıllarda Sanayi Devrimlerinin yaşanması muhtemel hale gelmiştir. Böylece bu yüzyıllar dönüm noktası olmuştur.

17. ve 18. Yüzyılda Dünyada Ekonomik Şartlar Nasıldı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.