Tiyatronun Özellikleri ve Tiyatro Türleri

Tiyatro türleri nelerdir, tiyatronun özellikleri hakkında bilgi

Tiyatronun Özellikleri

1. Tiyatro hem göze hem kulağa hitap ettiğinden etkileyicilik gücü oldukça fazla olan bir sanattır.
2. Tiyatro eserlerinde kostüm, makyaj, jest ve mimikler tiyatro oyununa gerçekçilik katar.

3. Tiyatro geniş kitlelere ulaşabilen bir sanattır.
4. Tiyatro oyunlarında dil en güzel şekliyle kullanılır.

OYUN TÜRLERİ

1. Tiyatroda trajedi, komedi ve dram olmak üzere üç ana tür vardır.
2. Yan Türler:
OPERA: Manzum ve bestesi olan bir tiyatrodur.
OPERET Hafif ve eğlenceli olan operetin içinde bazen müziklere yer verilir.
VARYETE: Çeşitli numaralardan oluşan; söz, müzik ve dansın iç içe geçtiği bir tiyatro oyunudur.

REVÜ: Günlük olayları hızlı kesitler halinde verir. Müzik ve dans ile süslenir. Revülerde konu değişiklik gösterebilir.
KABARE: Çeşitli oyunlar sergilenen içkili, eğlenceli, seyircilerle oyuncuların birlikte olduğu mekanlarda; günlük olayları eleştiren bir tiyatro türüdür.
PANDOMİM: Müzik ve sözün olmadığı sadece jest ve mimiklerle olayı gösteren bir tiyatro türüdür.

Tiyatroda Ana Türler
1. Tragedya ( Trajedi ) : Manzum şekilde kaleme alınır. Klasisizm akımının ürünüdür. Konusunu tarih ve mitolojiden alır. Kahramanları soylu insanlar ve tanrılardır.
Amaç acıklı olayları sahnede göstererek izleyicide ibret ve acıma duygusu uyandırmaktır. Üç birlik kuralına uyulur.
Yunan Edebiyatında Sopokles, Fransız Edebiyatında Corneille ve Racine ünlü trajedi yazarlarına örnek gösterilebilir.

2. Komedya ( Komedi ) : Bireylerin ve toplumun gülünç ve aksayan yönlerini sahnede canlandıran bir tiyatro oyunudur. Türün en büyük ustası Moliere’dir. Komedide güldürürken düşündürmek amaçlanır. Üç birlik kuralına uyulur. Manzum ve beş perde olarak kaleme alınır.

3. Dram : Komedi ve trajedinin birleşiminden oluşmuş gibidir. Romantizm akımının ürünüdür. Hayat sahnede tüm yönleriyle gösterilir. Manzum veya mensur olarak yazılabilir. Konular günlük hayattan seçilir. Kahramanlar sıradan kişilerdir.
Dramda konu milli tarihten veya günlük yaşamdan seçilebilir.Dram türünün en önemli temsilcisi Victor Hugo’dur.

Tiyatro özellikleri maddeler halinde kısaca ve tiyatro türleri açıklaması hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

46 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.