Mehmet Ali Kağıtçı Kimdir

Mehmet Ali Kağıtçı Kimdir, Mehmet Ali Kağıtçı Hakkında Bilgi

Kâğıtçı, Mehmed Ali (d. 1899, İstanbul – ö. 1 Ekim 1982, İstanbul), kimyager ve kâğıt mühendisi. Türk kâğıt sanayisinin kurucusudur.

İlköğrenimini Heybeliada Necmü’l-İrfan Okulu’nda, liseyi İstanbul Sultanisi’nde (İs­tanbul Erkek Lisesi) tamamladı. Darülfünun-ı Osmani Fünun Medresesi Kimya Bölümü’nü bitirdi (1922). Sanayi Kimya Enstitüsü’nde öğretim görevlisi ve Heybeli­ada Bahriye Mektebi’nde kimya öğretmeni olarak görev yaptı. Dört yıl Almanya ve Fransa’da selüloz ve kâğıt sanayisi üzerine araştırmalar yaptı. Grenoble Üniversitesi’ ne bağlı Fransız Kâğıt Mühendisliği Okulu’ nu bitirerek kâğıt mühendisi oldu. 1927’de Türkiye’ye döndü.

Yedi yıl süren çalışma ve mücadele sonunda kâğıt ve selüloz sanayisi­nin kurulması projesini I. Beş Yıllık Sanayi Planı’na (1934-38) aldırmayı başardı. 14 Ağustos 1934’te temeli atılan fabrikanın başlangıcından bitimine değin kurucu mü­dür, kâğıt mühendisi ve kimyager olarak görev yaptı. 6 Kasım 1936’da ikinci kâğıt fabrikasının temelinin atılmasında rol oyna­dı. Selüloz ve şap yapımı konusundaki buluşlarının yanı sıra Kütahya’da çini sana­yisinin geliştirilip modernleştirilmesi için bir laboratuvar kurulması yolunda çalış­malarda bulundu. 1941’de İzmit Selüloz Sanayii Müessesesinden ayrılan Kâğıtçı, 1942’de İstanbul Belediye Kimyahanesi Müdürlüğü’ne atandı.

Aynı zamanda İstan­bul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesin­de kâğıtçılık dersleri verdi. Belediye Kim- yahanesi’nin yerini alan Şehir Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdürdü. 1964’te buradan emekli oldu. Kâğıt sanayi- sindeki buluşları nedeniyle yurtiçinde’ ve yurtdışında çeşitli ödüller aldı. Ayrıca yerli ve yabancı basında bilimsel yazıları yayım­landı. Başlıca yapıtları arasında Kimyayı Sınai Laboratuvarı Kitabı (1925), Selüloz ve Kâğıt (1928), Kâğıtçılık Tarihçesi (1936), Besin Kılavuzu (1949), İktisadi Kalkınma­mız ve Tabii Servet Kaynaklarımız (1952), Afyon (1960), Kâğıtçılığımız ve Engelleri(1964), Hatırladıklarım ve Düşündüklerim (1966), Uluslararası Kâğıtçılık Kongresi (1968), Kağıtçılığımız (1977) sayılabilir.

29 Yorum Yapılmış “Mehmet Ali Kağıtçı Kimdir

  1. Sağol Mehmet ali Kağıtcı…Soyadın gibi kağıt ürettin. sen olmasan belki de bir yere resim çizemiyecektik.Çok teşekkür ederiz…

Bir Cevap Yazın

Top