10:19 am - Cuma Mart 24, 2017

Kamu Gözetim ve Denetim Kurumu Görevleri

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:10 | Sizden Gelenler | 0 Yorum

Gözetim ve denetim kurumlarının görevleri nelerdir, Kamu Gözetim ve Denetim Kurumu görev ve sorumlulukları ne iş yapar

Gözetim ve denetim kurumları, ekono­minin özel sektör kesimindeki belirli etkin­lik ya da işlemlerle ilgili standartları belirlemek ve bu standartların uygulanmasını sağlamak için yasayla kurulan bağımsız kamu kurumları. Bu kurumlar hükümetin denetimi dışında çalışır. Uygulamaya koy­dukları kurallar yasa gücünde olduğundan, işlevlerinin bir bölümü temelde yasama niteliğini taşır. Öte yandan, kabul ettikleri kurallara uyulup uyulmadığı konusunda soruşturma yürütebildikleri ve hüküm vere­bildikleri için adli bir işlev de görürler. Adli işlevlerinin yürütülmesi sırasında, genel yargı sisteminin dışında olan ve idare huku­ku yargıcı olarak adlandırılan resmî bir görevli de çoğu kez hazır bulunur. İş ve ticaret sorunlarının özellikle 20. yüzyılda daha karmaşık bir yapı kazanmasıyla, göze­tim ve denetim kuramları dürüst ticareti ve tüketicinin korunmasını desteklemede en çok başvurulan araçlar durumuna gelmiştir.

Yorum Yazın