8:23 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Faraday Kafesi Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:46 | Sizden Gelenler | 0 Yorum

Faraday kafesi nedir, faraday kafesi nasıl yapılır hemen bilgi verelim.

FARADAY KAFESİ

(Fizik)

Bir iletken üzerindeki yüklerin iletkenin dış yüzünde toplandığını göstermede kulla­nılan metal bir kafestir.

Yalıtkan ayaklar üzerine oturtulan me­tal kafes (Faraday kafesi) içine bir elekt­roskop veya elektrometre konarak metal kafese içten iletken ile bağlanır. Tel kafes üzerine elektrostatik makine ile ne kadar çok elektrik yükü verirsek verelim kafes içindeki elektroskobun yaprakları açılmaz. Ancak elektroskop kafes dışına çıkılırsa yaprakları açılır. Bu deney bize elektrik yüklerin iletkenlerin daima dış yüzlerinde toplandığını gösterir. Yani içi boş iletkenle­rin içinde elektriksel bir etki olmadığını, dolayısı ile elektrik alanın sıfır olduğunu anla­rız.

Yorum Yazın