7:02 am - Çarşamba Ekim 26, 2016

Archive for the ‘KPSS Türkçe Ders Notları’ Tag

KPSS Türkçe Ders Notları ve Konu Anlatımı

Pazar, 18 Temmuz 2010, 17:13 | Güncel | 0 Yorum
by admin

KPSS Yazım Kuralları Ders Notları – Konu Anlatımı KPSS Kelime Anlamı Ders Notları – Konu Anlatımı KPSS Cümle Anlamı Ders Notları – Konu Anlatımı KPSS Paragraf Ders Notları – Konu Anlatımı KPSS Sözcük Türleri Ders Notları – Konu Anlatımı KPSS Ekler ve Sözcük Yapısı Ders Notları – Konu Anlatımı KPSS ...

Okumaya Devam Et »

KPSS Yazım Kuralları Ders Notları – Konu Anlatımı

Pazar, 18 Temmuz 2010, 16:57 | Güncel | 2 Yorum
by admin

YAZIM KURALLARI YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Her cümle büyük harfle başlar. Ancak sıralı cümlelerde, cümleler arasında noktalı virgül kullanıldığında, bu işaretten sonraki cümle ...

Okumaya Devam Et »

KPSS Kelime Anlamı Ders Notları ve Konu Anlatımı

Pazar, 18 Temmuz 2010, 16:55 | Güncel | 0 Yorum
by admin

KELİME ANLAMI GENEL BİLGİLER Sözcük, çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası, diye tanımlanır. Ağaç, hayal, dost gibi sözcükler buna örnektir. Bazı sözcükler ise tek başına anlam taşımayıp diğer sözcüklerle bir araya geldiğinde belli bir anlam ifade eder: için, gibi, göre vs. ÖSS’de ...

Okumaya Devam Et »

KPSS Cümle Anlamı Ders Notları ve Konu Anlatımı

Pazar, 18 Temmuz 2010, 16:52 | Güncel | 0 Yorum
by admin

CÜMLE ANLAMI Cümle, yargı bildiren sözcük ya da söz öbeğidir. Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesine bağlıdır. Bu özelliği gösteren tek bir sözcük cümle olabileceği gibi birbirini tamamlayan birçok sözcük de cümle özelliği gösterebilir. Yani “geliyorum”, “hastayım” ...

Okumaya Devam Et »

KPSS Paragraf Ders Notları ve Konu Anlatımı

Pazar, 18 Temmuz 2010, 16:51 | Güncel | 0 Yorum
by admin

PARAGRAF Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Yani paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. Tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki ...

Okumaya Devam Et »

KPSS Sözcük Türleri Ders Notları ve Konu Anlatımı

Pazar, 18 Temmuz 2010, 16:48 | Güncel | 0 Yorum
by admin

SÖZCÜK TÜRLERİ Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır: a. İsim Soylu Sözcükler : İsim, sıfat, zamir, zarf b. Edat Soylu Sözcükler : Edat, bağlaç, ünlem c. Fiiller A – İSİM SOYLU SÖZCÜKLER İSİM (AD) Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. İsimlerle, ...

Okumaya Devam Et »

KPSS Ekler ve Sözcük Yapısı Ders Notları ve Konu Anlatımı

Pazar, 18 Temmuz 2010, 16:46 | Güncel | 0 Yorum
by admin

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI EKLER Sözcüklerin kök veya gövdelerine gelerek onların cümledeki görevlerini belirleyen, onlara değişik anlamlar katan ya da onlardan yeni sözcükler türeten ses veya ses bileşimlerine ek denir. Bunlardan çekim eklerini daha önce gördüğümüz için yapım ekleri üzerinde duracağız. Yapım Ekleri ...

Okumaya Devam Et »

KPSS Cümlenin Öğeleri Ders Notları ve Konu Anlatımı

Pazar, 18 Temmuz 2010, 16:43 | Güncel | 0 Yorum
by admin

CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart, kip ve şahıs bildiren bir unsurun bulunmasıdır. Yani eğer cümle içinde herhangi bir söz, haber veya dilek ...

Okumaya Devam Et »

KPSS Fiil Çatısı Ders Notları ve Konu Anlatımı

Pazar, 18 Temmuz 2010, 16:39 | Güncel | 0 Yorum
by admin

FİİL ÇATISI Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz. Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez, nesne-yüklem ve ...

Okumaya Devam Et »

Cümle Çeşitleri Ders Notları ve Konu Anlatımı – KPSS

Pazar, 18 Temmuz 2010, 16:36 | Güncel | 2 Yorum
by admin

CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında incelenir. Bu grupları biz dörde ayırabiliriz. A. Yüklemlerine Göre Cümleler B. Öğe Dizilişlerine Göre ...

Okumaya Devam Et »

Page 1 of 2 1 2

Yararlı Bağlantılar