1:34 pm - Salı Mart 28, 2017

Archive for the ‘KPSS Türkçe Ders Notları’ Tag

Fiil Çatısı Konu Anlatımı Ders Notları Kısa Özet

Cumartesi, 3 Aralık 2016, 12:58 | Güncel | 0 Yorum
by admin

FİİL ÇATISI Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz. Fiil Çatısı Konu Anlatımı ve Ders Notları özeti Kısa Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi ...

Okumaya Devam Et »

Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı ve Ders Notları Kısa Özet

Cumartesi, 3 Aralık 2016, 12:57 | Güncel | 2 Yorum
by admin

Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı ve Ders Notları Kısa Özet CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında incelenir. Bu grupları biz dörde ayırabiliriz. A. ...

Okumaya Devam Et »

Ses Bilgisi (Olayları) Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet Kısa

Cumartesi, 3 Aralık 2016, 12:56 | Güncel | 0 Yorum
by admin

Ses Bilgisi (Olayları) Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet Kısa SES BiLGiSi Her dilde olduğu gibi, dilimizde de sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere iki grupta incelenir. Bir sözcükte ünlüler arasında olduğu gibi ünsüzler arasında da bazı özellikler, hatta ünlülerle ünsüzler arasında bazı özellikler vardır. Bunları ...

Okumaya Devam Et »

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet Kısa

Cumartesi, 3 Aralık 2016, 12:54 | Güncel | 0 Yorum
by admin

ANLATIM BOZUKLUKLARI Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından ...

Okumaya Devam Et »

Yazım Kuralları Ders Notları Konu Anlatımı Özet Kısa

Cumartesi, 3 Aralık 2016, 12:53 | Güncel | 2 Yorum
by admin

Yazım Kuralları Ders Notları Konu Anlatımı Özet Kısa YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Her cümle büyük harfle başlar. Ancak sıralı cümlelerde, cümleler arasında noktalı virgül ...

Okumaya Devam Et »

Kelime Anlamı Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet Kısa

Cumartesi, 3 Aralık 2016, 12:52 | Güncel | 0 Yorum
by admin

Kelime Anlamı Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet Kısa KELİME ANLAMI GENEL BİLGİLER Sözcük, çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası, diye tanımlanır. Ağaç, hayal, dost gibi sözcükler buna örnektir. Bazı sözcükler ise tek başına anlam taşımayıp diğer sözcüklerle bir araya geldiğinde ...

Okumaya Devam Et »

Cümle Anlamı Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet Kısa

Cumartesi, 3 Aralık 2016, 12:51 | Güncel | 0 Yorum
by admin

Cümle Anlamı Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet Kısa Bilgi CÜMLE ANLAMI Cümle, yargı bildiren sözcük ya da söz öbeğidir. Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesine bağlıdır. Bu özelliği gösteren tek bir sözcük cümle olabileceği gibi birbirini tamamlayan birçok sözcük de cümle ...

Okumaya Devam Et »

Paragraf Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet

Cumartesi, 3 Aralık 2016, 12:51 | Güncel | 0 Yorum
by admin

Türkçe Paragraf Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet Bilgi Kısa PARAGRAF Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Yani paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. Tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde ...

Okumaya Devam Et »

Sözcük Türleri Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet

Cumartesi, 3 Aralık 2016, 12:50 | Güncel | 0 Yorum
by admin

Sözcük Türleri Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet Bilgi Kısa SÖZCÜK TÜRLERİ Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır: a. İsim Soylu Sözcükler : İsim, sıfat, zamir, zarf b. Edat Soylu Sözcükler : Edat, bağlaç, ünlem c. Fiiller A – İSİM SOYLU SÖZCÜKLER İSİM (AD) Varlıkları, ...

Okumaya Devam Et »

Ekler ve Sözcük Yapısı Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet

Cumartesi, 3 Aralık 2016, 12:49 | Güncel | 0 Yorum
by admin

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI EKLER Sözcüklerin kök veya gövdelerine gelerek onların cümledeki görevlerini belirleyen, onlara değişik anlamlar katan ya da onlardan yeni sözcükler türeten ses veya ses bileşimlerine ek denir. Ekler ve Sözcük Yapısı Konu Anlatımı ve Ders Notları Özet bilgi. Bunlardan çekim eklerini daha önce ...

Okumaya Devam Et »

Page 1 of 2 1 2