Yaşadığımız Bölgede Ekonomik Faaliyetler İle Coğrafi Özellikleri Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Bu yazımızda yaşadığımız bölgede ekonomik faaliyetler ile coğrafi özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türkiye, yedi coğrafik bölgeden oluşmaktadır. Türkiye genelinde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar, hava soğur, bitki örtüsü seyrekleşir. Bunun nedeni iklimler, yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsünün dağılımıdır.

Coğrafya ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiyi etkileyen unsurlar yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü ve iklimlerdir. Coğrafik unsurlar olarak bu üçlü ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiler. Sanayi, fabrika, baraj, tarım, hayvancılık merkezli üretimin etkisi, coğrafik etkilere bağlıdır.

Yaşadığım bölge Marmara Bölgesi’dir.

Marmara Bölgesi, Türkiye’nin küçük olan bölgelerinden biridir. Ülkenin kuzeybatısında bulunur. Ülkedeki genel yeryüzü dağılımı batıdan doğuya doğru yükseltinin arttığını gösterir. Bu nedenle kuzeybatıda yer alan Marmara Bölgesi, yükseltinin en az olduğu bölgedir.

Yükseltinin az olması,

*Sanayi faaliyetlerini arttırmıştır.

*Turizm faaliyetlerini arttırmıştır.

*Ulaşımın gelişmesine neden olmuştur.

*Şehirleşmenin yüksek oranda olmasına neden olmuştur.

*Tarıma elverişli alanların olmasına neden olmuştur.

Yükseltiye bağlı olarak Bursa – Uludağ , Bolu – Aladağ bölgelerinde kış turizmi gelişmiştir. İç denize sahip olan bölgede deniz turizmi ve yeraltı su kaynaklarının zengin olması sebebiyle kaplıca imkanları gelişmiştir.

Yeryüzü şekillerinin göl, akarsu ve denizlerle ayrılmış olması, ormanlık alanların varlığı, ovaların verimliliği Marmara Bölgesi’nde hayatı kolaylaştıran coğrafik etkenlerdir. Özellikle ulaşım konusunda yükseltinin az olması ve ovaların bulunması ülkede en büyük ulaşım yatırımlarının yapılmasına neden olmuştur.

Yaşadığımız Bölgede Ekonomik Faaliyetler İle Coğrafi Özellikleri Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

10 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.