Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesiyle Birlikte Hayatlarında Neler Değişmiştir?

Bu yazımızda Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte hayatlarında neler değişmiştir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türklerin, İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte sosyal, kültürel ve idari alan başta olmak üzere daha birçok alanda yeni gelişmeler yaşanmıştır. Türkler, İslamiyet’i kabul etmeye en yakın millet olarak kabul edilirken, tarihte edindikleri büyük savaş tecrübeleri, İslam’ın fetih telakkisiyle birleşip yeniden şekillenince birçok coğrafyanın İslam ile tanışması sağlandı..

Türklerin savaşçı bir toplum olması ve törelerine bağlı yaşayıp devlet sistemleri ve idari sistemler geliştirmeleri, İslam’ı kabul etmelerini hızlandırmıştır. İslam’da fetih stratejisi istila ve işgale dayanmaz, bir beldenin İslamlaşması gayesiyle yapılır. Bu nedenle Türkler, bunu iyi özümsemiş ve hayata geçişmiştir.

Devlete bağlılık duygusu, idari ve hukuki sistem tecrübeleri, İslam’ın ortaya koyduğu idari ve hukuk esaslarını benimsemelerini ve hayatta uygulamalarını sağlamıştır. İslam dininin esasları Türklerin sosyal düzen içinde adil ve özgür yaşamalarını sağlamıştır.

Türklerin devletler kurup, medeniyetler meydana getirmesi İslam ile kazandıkları mimari duygu, estetik kaygı, edebi düşünce, sanatsal duygu, hukuki esaslar, Türklerin adalet ve eşitlik duygularını geliştirmiş ve doğru yöne kanalize etmiştir.

İslam’daki vergilendirme sistemi, savaş hukuku, gıda rejimi, sosyal hayat esasları, ibadet ve ahlak esasları Türklerin hayatını kolaylaştırmış ve Türkler eliyle İslam’ın yayılmasını hızlandırmıştır. Şer’i ve Örfi esasların oluşup yerleşmesi ve yaşanılır hale gelmesi İslam ile mümkün olmuştur.

Dil ve ırk kavramı yerine oturmuş, sadece ırki sebeplerle oluşmayan sosyal dokular meydana gelmiş, sentezler sağlanmıştır. Türk Dili, İslam harflerinden yararlanmıştır. Konuşma dili yazma diliyle doğru orantılı gelişmiştir.

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesiyle Birlikte Hayatlarında Neler Değişmiştir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.