Tımar Sistemi Nedir Kısaca Bilgi

Değerli öğrenciler sosyal bilgiler dersinde karşımıza çıkan, tımar sistemi nedir kısaca bilgi vereceğiz.

Tımar sistemi, Osmanlı Devleti’nde uygulanan askeri ve iktisadi bir sistem olarak tarım ve toprak politikalarının devlet menfaatine gerçekleşmesini sağlayacak şekilde yürütülen bir sistem olmuştur. Tarım arazilerinin vergilerinin tımara verilmesi ve tımar sisteminde de bu vergilerin asker yetiştirmek için kullanılması söz konusu olmuştur.

Tımar sisteminde tarıma ayrılan arazilerin, fetih bölgelerinde tampon bölgeler olarak seçilmesi de askeri istihbarat açısından oldukça önemli olmuştur. Tımar sisteminde toprak sahibi olan askerler devletten maaş almayarak toprağı işletmek hakkına sahip olup askeri ve iktisadi düzenin korunmasında etkin rol oynamışlardır. Tımar sistemi, zamanla bozulmuş ve askeri düzen ile iktisadi düzen de sekteye uğramıştır.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.