Tasavvufi Düşünce Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Bu yazımızda tasavvufi düşünce nasıl ortaya çıkmıştır kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Tasavvuf, saflaşma, arınma demektir. Tasavvufun ana gayesi, kişiyi dünyanın oyun, eğlence ve telaşından arındırmaktır. Allah’ın rızasının kazanılmasının yegane gaye olduğu gerçeği ve dünya hayatında bütün fiil ve fikirlerin Allah için olması gerçeğidir.

Tasavvuf, 8. ve 9. yüzyıllarda ortaya çıkan bir fikirdir. Temelinde Kuranı Kerim ve Sünnet vardır. Kuranı Kerim’in emirlerini yerine getirme, yasaklarından kaçınma arzusuyla sünnete sımsıkı sarılma ve hikmetli bir hayat sürme felsefesi üzerine kurulmuştur.

Tasavvuf 12. yüzyılda tamamen kurumsallaşmıştır. Böylece İslam’ın ana akım damarlarından biri haline gelmiştir. Kuranı Kerim, Sünnet bileşkesi tasavvufta bir hayat felsefesi olarak toplanmaktadır. Tasavvufi fikir, binlerce yıldır devam edegelen bir kurumsallaşma içinde hala şeyhler ve müritler tarafından idame ettirilmektedir.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.