Osmanlı Devleti’nin Gerileme Sebepleri Kısaca

Bu yazımızda Osmanlı Devleti’nin gerileme sebepleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Osmanlı Devleti’nin gerilemesi tam da olgunluk çağının zirvesindeyken başlamıştır. İlk iki yüz sene devlet olma süreci, ikinci iki yüz sene imparatorluk olma sürecidir. Son iki yüz senesi ise olgunluktan ihtiyarlığa geçiş sürecinde gerileme dönemini yansıtır.

 

İbni Haldun’un devlet sistemlerinde biyolojik bakış açısının tipik bir örneği olarak Osmanlı’da gerilemenin sebepleri siyasi, idari, iktisadi, askeri, sosyal ve kültürel olarak sıralanabilir. Bu sebepler dahilinde gerçekleşen bütün bozulmalar bir devletin sonunu getirir.

Siyasi ve idari olarak,

*Şehzadelerin tecrübesiz olarak tahta çıkması vardır.

*Şehzadelerin küçük yaşta padişah yapılması vardır.

*Sadrazamların yönetimi elinde bulunduran kadrolaşmalara sebep olması vardır.

*Ehliyet ve liyakat gibi vasıflara değer verilmemesi vardır.

*Adam kayırma, rüşvet ve iltizam devlet yönetiminde zafiyet doğurmuştur.

İktisadi olarak,

*Coğrafi keşiflerin etkisiyle ticaret yollarının değişmesi vardır.

*Değişen ticaret yollarının eskisinden daha zengin olması vardır.

*Sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanması vardır.

*İthalat ve ihracatın azalması, üretimin verimsiz gerçekleşmesi vardır.

*Vergilerin yükseltilmesi, saray harcamalarının çoğalması vardır.

Askeri olarak,

*Yeniçerilerin sayısının arttırılması vardır.

*Yeniçerilerin başka işlerle meşgul olarak geçim derdine düşmesi vardır.

*Asker olarak liyakat ve ehliyet sahibi olmayan komutanların çıkar ilişkilerine girmeleri vardır.

*Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması vardır.

*Ordunun modernize edilirken ananeye uyulmaması vardır.

Sosyal, kültürel olarak,

*Tımar sisteminin bozulması vardır.

*Nüfusun artması vardır.

*Celali İsyanları’nın çıkması vardır.

*Pozitif bilimlere önem verilmemesi vardır.

*Medrese eğitimi görmeyenlere itibar edilmesi vardır.

Osmanlı Devleti’nin Gerileme Sebepleri Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.