Maddenin Hal Değişimi Nedir Kısaca

Bu yazımızda maddenin hal değişimi nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Çevremizde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddelerden meydana gelmiştir. Evren de olduğu gibi dünyada bu maddeler dizisi içinde yer alarak oluşmuştur. Atomlar aldıkları şekil, bağlandıkları yerle ilgili değişik özellikler kazanarak farklılaşırken çevremizi oluşturmuştur.

İnsanın madde ile olan etkileşimini ve maddeyi inceleyen bilim dalı Kimya’dır. Maddelerin ortak özellikleri ve ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Maddelerin ayırt edici özelliklerinden biri de maddenin hal değiştirmesi özelliğidir.

Bir maddenin, bir halden başka bir hale sıcaklık, basınç etkileriyle geçmesine hal değiştirme denir.

Maddenin hal değiştirmesi belli sıcaklık ve basınç altında gerçekleşir. Her madde için bu ısı derecesi farklı farklıdır. Suyun hal değiştirmesi incelendiğinde,

Su sıvı iken 100 santigrat derecede kaynamaktadır. Kaynama halinde sıcaklık sabit kalır. Sıvı olarak bu dereceye ulaşan su buharlaşır. Buharlaşma demek, su için sıvının gaz hale geçmesidir.

Ayrıca sıvı olarak suyu yeniden ele alıp bu defa soğutmaya kalkarsak 0 santigrat derecede donar. Suyun donması, sıvı halden katı hale geçmesi demektir.

Bir maddenin katıdan, sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan, katıya, katıdan gaza geçme biçimleri sıcaklık ve basınçla ilgili olarak maddelerin hal değiştirmelerine örnektir. Katı, sıvı, gaz halinde bulunan maddeler de vardır. Bu maddeler de belli sıcaklığa geldiklerinde hal değiştir.

Donma, erime, buharlaşma kırağılaşma, süblimleşme hal değiştirme tanımları arasındadır.

 

Maddenin Hal Değişimi Nedir Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.