Kültürel Özelliklerimiz Yansıtan Ürünler Nelerdir?

c15

Bu yazımızda kültürel özelliklerimiz yansıtan ürünler nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar bir arada yaşama ihtiyacından dolayı zaman içinde örgütlenerek milletler oluşturmuşlar ve devletler kurmuşlardır. Millet ve devlet olma durumundan kaynaklanan ve zaman içerisinde iklim, coğrafya gibi etkenlerle birlikte genetik aktarımlarla şekillenen, gelenek ve göreneklerin oluşması, örf ve adetlerin kuşaktan kuşağa devam etmesi bir ortak miras olarak kültürü oluşturmuştur.

Her milletin kültürü kendine özgü özellikler taşımaktadır. Bu dil, din, ırk, iklim, coğrafya, yeryüzü şekilleri gibi etkenlerden etkilenmektedir.  Anadolu kültürünün şekillenmesinde de birçok etken bulunmaktadır. Yedi tane coğrafik bölgesi bulunan Türkiye’nin hemen her bölgesinde farklı dokularda kültürel özellikler bulunmaktadır.

Kültürel özelliklerin yansıtılmasında öne çıkan ürünler vardır. Bu ürünler genelde bir sanat anlayışından doğar. El sanatları, işçilikler, yemek ürünleri, halk oyunu, sosyal oyunlar gibi kültürel faaliyetler kültürel özelliklere sahip ürünlerdir.

Karadeniz’de bölgeye has yemekler, giyecekler, evler, hayat tarzları öne çıkmaktadır. Deniz ürünleri ağırlıklı Karadeniz mutfağı, ahşap köy evlerinin ocaklarında pişmektedir. Bozkır yaylalarının geniş yer kapladığı İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde gelişen tarım ve hayvancılık yemek kültürünü etkileyerek bu bölgelere has mutfaklar ortaya çıkarmıştır.

Maden rezervlerinin bulunduğu bölgelerde, bakır, demir, çelik işçiliği gelişmiştir. Özellikle bakır ve demirin el sanatları haline gelmesi kültürel özellik taşıyan ürünlerin oluşmasına neden olmuştur.

Her bölgenin kendine has oyun havaları bulunmaktadır. Kültürel özellik taşıyan bir ürün olma niteliği barındıran bu oyunlar birçok duygu ve düşüncenin mahsulüdür. Halay, horon, çayda çıra, kasap havası, çalgı bengi, zeybek kültürel özellik taşıyan ürünler arasındadır.

Kültürel Özelliklerimiz Yansıtan Ürünler Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.