Emevi Devletinin Kurucusu Kimdir?

Bu yazımızda Emevi Devletinin kurucusu kimdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Emevi Devleti, Dört Halife Dönemi’nin ardından 661 yılında Hazreti Ali’nin öldürülmesinden sonra kurulmuştur. 661 – 750 yılları arasında hüküm süren en etkili İslam devletlerinden biridir.

Emevi Devleti, Hazreti Muaviye tarafından kurulmuştur. Hazreti Muaviye, Ebu Sufyan’ın oğludur. Peygamber (a.s.)’ın vahiy katipliğini yapmıştır. O gün İslam devleti olarak en güçlü devletlerden birini kurmuştur.

Emevi Devleti 750 yılına kadar hüküm sürmüştür. Abbasiler tarafında 750 yılında da yıkılmıştır. Dört Halife Dönemi’nin ardından İslam’ın önemli ölçüde yükseldiği bir zaman dilimi yaşanmıştır. İslam, Asya, Afrika ve Avrupa topraklarına kadar yayılmıştır.

Hazreti Muaviye ile Hazreti ali arasında içtihat farklığından ileri gelen bir husumet yaşanmıştır. 656 yılında halife olan Hazreti Ali’ye biat etmeyen Muaviye, 661 yılında Hazreti Ali’nin vefat etmesiyle Emevi Devleti’ni kurmuştur.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.