Doğal Afet Nedir Kısaca Örnekleri

Bu yazımızda doğal afet nedir kısaca örnekleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlara can ve mal kaybı olarak zarar veren doğa olaylarıdır. Doğal afetler ansızın gerçekleşir, kısa veya uzun sürelidir. İnsanlar tarafından önlenemez. Ancak ihtar ve ikazı yapılabilir. Önlemler alınabilir. Meydana gelmesi kaçınılmazdır. Can ve mal kaybına neden olur, hasara yol açar.

Doğal afetler, doğa olaylarının can ve mal kaybı oluşturacak şekilde zarar vermesidir. Bu afetler ansızın gerçekleşir. Önlenemez. Doğal afetler, deprem, sel, yangınlar, volkanik patlamalar, çığ düşmesi, fırtınalar, hortumlar, dalgalar, tusunami şeklinde ortaya çıkar.

Hava, kara ve deniz üzerinde birçok doğal afet meydana gelir. Hemen hepsi karalar üzerinde ciddi etkiler oluşturur.

 Hortumlar, hava basınçlarının bulutlarla birlikte rüzgar kuvvetiyle hareket etmesi ve spiral oluşturmasıdır. Yıkıcı etkiler doğurur. Can ve mal kaybına neden olur. Evlere ve daha güçlü yapılara zarar verebilir.

Depremler, yer kabuğu içerisinde ve üzerinde meydana gelir. Yer kabuğu derinliklerinde toprakların alt katmanlarının levhalar halinde yer değiştirmesi sonucunda toprak parçalarının tektonik ve levhalar olarak hareket etmesini ve dalgalanmasını oluşturur. Deprem dalgalar şeklinde yayılır. Bu nedenle denizde ve karada oluşması önemli değildir. Yerleşim yerlerine yakın olması önemlidir.

Sel, yangın, çığ düşmesi, gibi olaylar hava akımlarının da neden olduğu olaylardır. Yağmur, kar ve dolu yağışlarının aniden bastırması ve yeraltı sistemlerinin, nehir yataklarının ve deniz havzalarının buna cevap verememesi sonucunda sular sel şeklinde karaları su altında bırakır. Yangınlar güneşin açılarına göre ormanlarda ağaç reçinelerinden veya cam atıklarının yansıtıcı özelliğinden meydana gelir. Çığ düşmesi gürültü sonucunda titreşimlerle harekete geçen kar birikintilerinin yer değiştirmesidir.

Doğal Afet Nedir Kısaca Örnekleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.