Canlı Ve Cansız Varlıkların Özellikleri Nelerdir Kısaca

Bu yazımızda canlı ve cansız varlıkların özellikleri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Çevremizde birçok canlı ve cansız varlık bulunmaktadır. Bu varlıklar belli özellikler taşımaktadır. Canlı varlıklar cansız varlıklara göre daha önemlidir. Çünkü canlılık belli ihtiyaçların karşılanmasını gerektirir. Cansız varlıklar ise canlı varlıkların yaşamasını kolaylaştıran varlıklardır.

Canlı varlıklar kendine has özellikler taşır. Aslında can denen şey, ruh olarak bilinir. Ruh hakkında da kesin bir bilgiye veya bilgilendirme kaynağına ulaşılamamaktadır. Özellikler insanların bir ruha sahip olduğu bilinir.

Canlılar belli özellikleriyle canlı olduklarını ortaya koyarlar. Temel ihtiyaçlar barınma, beslenme ve korunmanın yanında hareket etme, boşaltım yapma, üreme, doğma, büyüme, gelişme, serpilme, ölme canlılık özellikleri taşıyan bütün nesneler için genel özelliklerdir.

Canlılar bir hayat yaşarlar. Bu hayatlarını devam ettirebilmek için belli döngülerin içinde bulunurlar ya da bu döngülerden yararlanarak yaşarlar. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, bakteriler canlılık özelliği taşır. Canlılar, canlılık özelliği taşıyan hücrelerden meydana gelir. Hücre de atomlardan oluşur fakat belli bir sistem içinde çalıştığı için canlılık özelliği kazanır.

Cansız varlıklar, canlıların aksine beslenme, barınma, korunma, boşaltım yapma, üreme, hareket etme, büyüme ve gelişme gösteremezler. Cansız varlıkların özellikleri oluştukları atomlardan ileri gelir. Atomlar canlı ve cansız varlıkların oluşmasını sağlar. Fakat cansız varlıklara da kendilerine özgü bir biçim kazandırırlar.  

Bu aynı zamanda bir değerdir. Taş, toprak, su cansızdır fakat değerlidir. Altın, demir, bakır cansızdır ama değerlidir. Dünya hareket eder ama belli kuvvetler dahilindedir, cansızdır, değerlidir.

Canlı Ve Cansız Varlıkların Özellikleri Nelerdir Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.