Atatürk’ün Toplum Sağlığının Geliştirilmesine Yönelik Yaptığı Çalışmalar

c11

Bu yazımızda Atatürk’ün toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan ciddi can kayıpları ve sakat kalan, kimsesiz kalan insanların durumu, Milli Mücadele döneminde de devam eden mücadeleler sonucunda devam eden kayıplar olması yeni devletin kurulmasıyla başlayan reform hareketlerine sağlık alanının öncelik verilmesine neden olmuştur.

Savaşların getirdiği ciddi kayıplarla mücadele etmeden yetersiz kalan Anadolu topraklarındaki kurumlara yenilerin eklenmesi yoluna gidilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında baş gösteren tedavisi olmayan salgın hastalıkların ve diğer rahatsızlıkların teşhis, tedavi ve iyileştirilmesi için hastaneler kurulmuştur.

Öncelikle devlet kurulmadan bakanlık ihdas edilerek sağlık bakanlığı oluşturulmuştur. Devam eden yıllarda Ankara, İstanbul, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon gibi şehirlerde numune hastaneleri kurulmuştur. Sağlık hizmetlerinin bu şekilde başlaması 1924 yılına denk gelmektedir.

1930 yılında ise genel sağlığı koruma yasası çıkartılarak verem, kolera, tifo, kızamık, menenjit gibi hastalıklarla mücadele etme konusunda önlemler alınmıştır.

İlaç sanayinin ve teknolojinin gelişmediği yıllarda bilimsel analizlerin ışığında yapılabilecek bütün her şey yavaş yavaş gelişerek insan hayatına dahil olmuştur. Kan bağışları zamanla toplumda yayılmıştır. Hastalıklar mücadele etme bilinci, sağlıklı yaşama kültürü zamanla yerleşik hale gelmiştir.

Mustafa Kemal, muktedir olduğu yıllarda hastaneler açılmasına ve kanunların çıkmasına öncülük etmiştir. Bu sebeplerle cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık gelişmeye başlamıştır. Sağlık gelişince de insanların ömür süreleri uzamıştır. Toplum sağlıklı bir hayata kavuşmuştur.

Atatürk’ün Toplum Sağlığının Geliştirilmesine Yönelik Yaptığı Çalışmalar Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.