Atatürk’ün Milli Kültüre Önem Vermesinin Nedenleri Neler Olabilir?

c20

Bu yazımızda Atatürk’ün milli kültüre önem vermesinin nedenleri neler olabilir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Milli Kültür, bir toplumun gelişmesinde ve dünya üzerinde varlığını sürdürmesinde en önemli unsurdur. Bu nedenle milletler gelenek ve görenekleriyle, örf ve adetleriyle, dini inanışlarıyla bir kültür meydana getirirler.

Kültürün oluşmasında dil ve tarih şuuru da oldukça önemlidir. Bu iki kavram üzerinde yoğunlaşılırsa bir milletin tarihsel devamlılığının dil kullanımı ve tarih şuuru üzerinde şekillendiği görülmektedir. Bu nedenle Milli Kültür bir toplumun oluşmasında ortak mirasın harçları olarak dil ve tarih önemlidir.

Atatürk, yeni kurulan ulus – devlet anlayışındaki Türkiye Cumhuriyeti’nde tarihi devamlılığı ve dil kalıcılığını sağlamak için gelenek ve görenekleri, örf ve adetleri, dini inanışları modern bir yapıya kavuşturarak çağdaş dünyada Milli Kültür bilincinin toplum üzerindeki etkilerini kavramış ve bu alanda adımlar atmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde, yeni bir millet ve devlet kurma ideali etrafında Harf İnkılabı, Medeni Kanunun Kabulü, Soyadı Kanunu, Kılık Kıyafet Kanunu, Uluslararası Takvim, Ölçü ve Rakam yenilikleri, Şapka Kanunu, Seçme Seçilme Hakkı gibi yenilikler yapılmıştır.

Ayrıca Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurularak kültürel dokunun iki önemli unsuru etrafında modern ve çağdaş bilimsel tekniklerle araştırmalar yapılmıştır. Mustafa Kemal ilke ve inkılapları sayesinde modern ve çağdaş bir toplum meydana getirmeye ve gelişmiş bir devlet oluşturmaya çalışmıştır.

Atatürk’ün Milli Kültüre Önem Vermesinin Nedenleri Neler Olabilir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.