Haber

Eğitim Haberleri

Alternatif Enerji Kaynaklarının Önemi Nedir?

Alternatif Enerji Kaynaklarının Önemi Nedir?

Haber
Bu yazımızda alternatif enerji kaynaklarının önemi nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız. Doğal enerji kaynakları fosil enerji ve alternatif enerji olarak ikiye ayrılmaktadır. Fosil enerji kaynakları, canlıların yeraltında kalan kalıntılarının farklılaşmasıyla oluşmuştur. Bunlar doğalgaz, kömür ve petroldür. Alternatif enerji kaynakları aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinir. Bunlar, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, nükleer enerji ve biyokütle enerjisidir. Alternatif enerji kaynakları fosil yakıtların çevreye verdiği zarar gibi zarar vermez. Yenilenebilir ve dönüştürülebilir. Alternatif enerji kaynaklarının önemi şu şekildedir: *Çevreye zarar vermez. *Doğayı tahrip etmez. *Çevre kirliliklerine neden olmaz. *Y
Işık Kirliliği Göçmen Kuşları Nasıl Etkiler?

Işık Kirliliği Göçmen Kuşları Nasıl Etkiler?

Haber
Bu yazımızda ışık kirliliği göçmen kuşları nasıl etkiler kısaca olarak bilgi aktaracağız. Çevre kirlilikleri daha çok beşeri faaliyetlerin çevreye zarar vermesiyle oluşmaktadır. Sanayi devriminden bu yana makineleşme ve fabrikalaşma arttıkça ve bunlara bağlı olarak ürün geliştirme ortaya çıktıkça çevre sorunları da artmıştır. En önemli çevre kirlilikleri, toprak, su, hava, ses ve ışık kirlilikleridir. Bu kirliliklerinin tamamı doğaya ve canlılara zarar vermektedir. Birçok canlının nesli tehlikeye girmektedir. Doğal alanların kirletilmesi canlıların yaşam alanını da tehdit etmektedir. Işık kirliliği, gereksiz ışık kullanımından kaynaklanır ve ışık dalgaları atmosferde yayılarak belli bir kirlilik oluşturur. Işık dalgalarının atmosferde düzensiz olarak bir karmaşa oluşturması canlıl
Ekosistemi Etkileyen Biyotik Ve Abiyotik Faktörler Nelerdir?

Ekosistemi Etkileyen Biyotik Ve Abiyotik Faktörler Nelerdir?

Haber
Bu yazımızda ekosistemi etkileyen biyotik ve abiyotik faktörler nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız. Ekosistem, belli bir bölgede yaşayan canlı varlıkların kendileri arasında ve cansız varlıklarla kurduğu sürekli ilişkidir. Ekosistem, aynı zamanda besin zinciri olarak bilinir. Ekosistem, habitatlardan ve komünitelerden oluşur. Habitat, bir canlının arandığı yerde bulunması bir başka deyişle yaşam alanıdır. Komünite, canlı varlıkların topluluk halinde yaşamasıdır. Popülasyon, belli bir türe ait olan canlı topluluğudur. Tür ise ortak atadan gelen ve neslini devam ettirme yetisine sahip olan canlılardır. Biyoçeşitlilik tür, popülasyon, komünite, habitat ve ekosistemin birleşmesinden oluşur. Biyoçeşitlilik de bir bölgede yaşayan bitki ve hayvanların sayısı ve çeşitliliktir. Ek
Çiçek Tablası Nedir Kısaca Görevi

Çiçek Tablası Nedir Kısaca Görevi

Haber
Bu yazımızda çiçek tablası nedir kısaca görevi kısaca olarak bilgi aktaracağız. Çiçekli bitkiler belli kısımlardan oluşur. Çiçek, taç yaprak, çanak yaprak, erkek organ ve dişi organ çiçekli bitkilerin kısımlarını oluşturur. Kök ve gövde kısmı da bitkilerin ana kısımlarıdır. Gövde kısmı sap kısmını oluşturur. Çiçekli bitkilerde sap kısmının sonunda çanak yaprak, taç yaprak ve erkek, dişi organları tutan bir yapı bulunur. Bu yapıya çiçek tablası denir. Çiçek tablası, çiçeği korur ve güneşe karşı duruşunu belirler. Çiçeğin destek almasını sağlar. Çiçekli bitkilerde erkek organın ürettiği polenler, rüzgar, böcekler yardımıyla dişi organa geçer ve üreme gerçekleşir. Meyveler bu şekilde oluşur. Meyve çiçekli bitki kısımlarından değildir. Çiçek tablası da meyvenin oluşmasında destekleyic
Şehir Elektriği İle Çalışan Araç Ve Gereçlere Örnekler

Şehir Elektriği İle Çalışan Araç Ve Gereçlere Örnekler

Haber
Bu yazımızda şehir elektriği ile çalışan araç ve gereçlere örnekler kısaca olarak bilgi aktaracağız. Elektrik, keşfedildiği günden itibaren hayatımızın önemli bir parçası olmuştur. Birçok doğal enerji kaynağı fosil ve alternatif kaynaklar olarak elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Ülkemizde de elektrik enerjisi üretimi için birçok baraj inşa edilmiştir. Üretilen elektrik şehir hatlarına aktarılmaktadır. Şehirlerde trafolardan kofralara, kofralardan sigortalara ve evlere kadar gelmektedir. Voltajın düşürülmesiyle kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi en çok yararlandığımız enerji türlerinden biridir. Şehir elektriği ile çalışan araç ve gereçlere örnekler şu şekildedir: *Çamaşır Makinesi *Bulaşık Makinesi *Buzdolabı *Elektrikli Süpürge *Aydınlatmalar *Bilg
Ozon Tabakası İle İlgili Sloganlar

Ozon Tabakası İle İlgili Sloganlar

Haber
Bu yazımızda ozon tabakası ile ilgili sloganlar kısaca olarak bilgi aktaracağız. Ozon tabakası, Atmosfer katmanları arasında yer alan bir tabakadır. Ozon tabakası, üç oksijenin birleşmesiyle oluşan ozon gazından meydana gelmektedir. Ozon tabakası troposfer ve stratosfer katmanları arasında bulunur. Ozon tabakası, dünyamızı güneşin yaydığı ultraviyole olan zararlı ışınlardan korumaktadır. Fakat bazı beşeri faaliyetler nedeniyle zarar görebilmektedir. Zararlı gazları beşeri faaliyetler sonucunda atmosfere salınmasıyla atmosferik faaliyetlerin engellenmesi ve ozon tabakasının yapısının bozulması meydana gelebilir. Ozon tabakası seyrelirse dünyamız zarar görür. Ozon tabakası ile ilgili sloganlar şu şekildedir: *Ozon tabakası, kalkandır! *Dünyamızı korumak için el ele verelim!
Dünyanın Gözlemlenebilir Tabakaları Nelerdir?

Dünyanın Gözlemlenebilir Tabakaları Nelerdir?

Haber
Bu yazımızda dünyanın gözlemlenebilir tabakaları nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız. Dünyamız, katmanlardan oluşmaktadır. Bu katmanların bir kısmı çıplak gözle gözlemlenebilir. Bir kısmı ise gözlemlenemez. Fakat etkileri olduğundan araştırmalar sonucunda varlığı kabul edilir. Dünyanın katmanları hava küre, su küre, taş küre, ateş küre ve ağır küredir. Dünya içten dışa doğru soğuyarak oluşan ve eriyik halden katı, katıdan sıvı, sıvıdan gaz hale doğru ilerleyen katmanlardan oluşur. Dünyanın gözlemlenebilir katmanları şu şekildedir: *Hava Küre (Atmosfer) *Su Küre (Hidrosfer) *Taş Küre (Litosfer) Dünyanın katmanları yaklaşık 4 buçuk milyar yıldır oluşmaktadır. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ve Güneş’in kütle çekim kuvvetine göre hareket etmesi Dünya’nın kat
Doğal Anıtları Neden Korumalıyız?

Doğal Anıtları Neden Korumalıyız?

Haber
Bu yazımızda doğal anıtları neden korumalıyız kısaca olarak bilgi aktaracağız. Doğal anıtlar, kendiliğinden oluşan anıtlardır. Doğal zenginlikler ve güzellikler sayesinde coğrafyada canlılık faaliyetleri de daha çeşitli devam etmektedir. Doğal geçitler, şelaleler, ırmaklar, nehirler, göller, ormanlar, mağaralar doğal anıtlardır. Doğal anıtların kültür mirası kapsamında korunması gerekir. Çünkü doğaya ait olarak bütün insanlığın ortak malıdır. Doğanın tahrip edilmesi, canlılığın tahrip edilmesidir. Bu nedenle doğal anıtların korunması gerekir. Doğal anıtların korunmasının nedenleri şu şekildedir: *Kültür mirası olarak korunmalıdır. *Doğanın zarar görmemesi için korunmalıdır. *Canlılığın zarar görmemesi için korunmalıdır. *Gelecek nesillere aktarılması için korunmalıdır.
Atabeylik Sistemi Nedir Kısaca

Atabeylik Sistemi Nedir Kısaca

Haber
Bu yazımızda atabeylik sistemi nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız. İslam’dan önceki devletlerde de görülen atabeylik, İslam’dan sonra da devam etmiştir. Selçuklular döneminde sistemli bir şekilde devam eden bir devlet kurumu haline gelmiştir. Atabeylik Sistemi’nde atabeyler, şehzadeleri eğiten ve onlara belli bir donanım kazandıran rehberler olarak hizmet etmiştir. Atabeylik sistemi, şehzadelerin sultanlık için hazırlık aşamasına girerek bilgi, birikim ve donanım elde etmesi için atabeylerinden aldıkları eğitimin genel adıdır. Atabeylik sisteminde şunlar vardır: *Atabeyler şehzadelerin danışmanı olarak görev yapar. *Atabeyler, şehzadelerin tecrübe kazanmasında yardımcı olur. *Atabeyler, şehzadelerin devlet terbiyesi almasında yardımcı olur. *Atabeyler, şehzadelerin
Doğal Gübrenin Faydaları Nelerdir?

Doğal Gübrenin Faydaları Nelerdir?

Haber
Bu yazımızda doğal gübrenin faydaları nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız. Tarımda, hayvancılık faaliyetlerinden istifade ederek doğal gübreler de kullanılmaktadır. Toprak, doğal gübre ile harmanlandığı zaman daha verimli hale gelmektedir. Fakat doğal gübre ile toprak arasındaki bağı kurabilecek bilgi ve donanım gerekmektedir. Gübreleme, toprağa zarar verebilir. Zarar gören toprak ekin vermeyebilir. Ekin vermeyen toprak ekonomik açıdan kayıp oluşturur. Toprağın zarar görmesi, toprak özelliklerinin kaybolmasına neden olabilir. Toprak kuraklaşabilir, çoraklaşabilir. Doğal gübrenin faydaları şu şekildedir: *Tarımda verimliliği arttırır. *Toprağa zarar vermez. *Toprağın özelliklerini bozmaz. *Doğal bitki örtüsünü tahrip etmez. *Doğal dengeyi korur. *Toprağı su v
Okula Saat Kaçta Gidilecek

Okula Saat Kaçta Gidilecek

Haber
6 Şubat 2017 Pazartesi günü itibariyle okullar 2. dönem için açılıyor.  Peki okula saat kaçta gidilecek, ders saat kaçta başlıyor sizler için bilgi veriyoruz. Saat Kaçta Okula Gidilecek Zil Kaçta Çalıyor- Okula Gidiş Saatlerinde Değişme Yok! İlkokul, ortaokul ve liselerde ders zili çalma saatleri 2 farklı şekilde. Tekli öğretim yapan okullarda saat 08:20'de zil çalacak ve 08:30'da ders başlayacak. 15:00'te ise çıkış zili çalacak ve evlere dağılınacak. İkili öğretim yapan okullarda, yani sabahçı öğlenci grupları olan okullarda ise sabahçılar için zil 06:50'de çalacak ve ders saat 07:00'de başlayacak. Sabahçılar için çıkış zili ise 12:20'de çalacak. Öğlenciler için zil 12:30'da çalacak ve ders saat 12:40'ta başlayacak. Öğlenciler için çıkış zili ise 17:40 ... Not: Bölgelere g

LYS-3 Edebiyat Coğrafya Sınavı Saat Kaçta Bitecek Kaç Dakika 2017

Haber
ÖSYM LYS-3 Edebiyat Coğrafya Sınavı Saat Kaçta Bitecek Kaç Dakika 2017, LYS saat kaçta bitiyor? Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi'nin son aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (Edebiyat Coğrafya) ve beşinci oturumu bugün yapılacak. Milyonlarca öğrencinin katılacağı sınav 5 oturumda tamamlanacak. Peki LYS kaç dakika sürecek? ÖSYM tarafından 5 oturumda uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın üçüncü oturumu olan LYS-3 Edebiyat Coğrafya bugün gerçekleştirilecek. Toplam 832 bin 994 adayın katılacağı LYS-3 Edebiyat Coğrafya sınavı saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. Sınavda, fizik, kimya ve biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek. Lisans Yerleştirme Sınavı'nın dördüncü o
Malüllük Aylığı Ne Kadar

Malüllük Aylığı Ne Kadar

Haber
MALULLÜK AYLIĞI NE KADAR ÖDENECEK Genişletilen malullük kapsamı 03.06.2013 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe göre 01.09.2013 tarihinden başlamak üzere geçerli oldu. Ancak aylık meblağa ile ilgili bir farklılık mevcut olmamasına rağmen basında son zamanlarda malullük kapsamının genişletilmesinin yanı sıra malul sayılan bu bireylere 971,00 TL aylık verileceği belirtiliyor. Yönetmelik ile sadece malullük kapsamına giren rahatsızlıkların kapsamı genişledi. Aylığın nasıl hesaplanacağı ve bu aylığa hak kazanma gibi konular kanun ile belirlenmektedir ve kanunda bu gibi bir farklılık henüz yapılmamıştır. Malüllük Aylığı 2013 kaç lira, Malüllük Aylığı ne kadar ödenecek net kaç tl lira son durum 2016 2017 Bu sebeple basında yer alan malul sayılacak kişilere 971,00 TL aylık bağlanacağı

Saçlar Nasıl Kolay Taranır

Haber
Saçlar daha kolay nasıl taranır, saçlarımızı daha kolay taramak için ne yapılabilir Güzel saçlara sahip olmak herkesin hayali. Özellikle kadınlar bunun için denenmedik yol bırakmıyor, bu uğurda kucak kucak paralar harcıyorlar. Oysaki sağlıklı saçların ilk aşaması saçları doğru taramak. Kuralına göre taranan saçlar hem daha canlı hem daha sağlıklı görünüyor. Peki güzel saçlara sahip olmak için saçlarımızı nasıl taramalıyız? Özellikle saçlar kurun kuruya taranmalıdır. Saçlar kuru iken acele ile saçları fırçalamak saçın oldukça fazla yıpranmasına sebep olur. Yapmanız gereken şey ise çok basit. Sabah uyandığınızda eğer aceleniz varsa başınızı öne doğru eğin saçlarınızı parmaklarınız ile taramaya başlayın. Bu hareket saçları kökünden ucuna kadar havalandırarak hareketlenmesini ve saçların
Asker Ailesine Maaş Ödemesi Yardımı Başvuru

Asker Ailesine Maaş Ödemesi Yardımı Başvuru

Haber
Oğlu askerde olan ailelere maaş ödemesi başlıyor. Açıklama yapıldı asker ailesine maaşlar ödenmeye başlayacak. Geçmiş dönemlere ait yardımlarla birlikte nisan ayından beri bekleyen aileler 1500 TL asker ailesi yardım maaşı alacak. Eşi veya oğlu askerde olan ve geçim sıkıntısı çeken ailelere maaş yardımı yapılacağı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Asker ailesine maaş ödemesi ne zaman yapılacak başvurular nasıl yapılacak, asker ailesine 1500 TL para kimlere verilecek. Ellerindeki askerlik belgeleri ile sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarına başvuran asker ailelerine iki ayda bir 500 TL yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan projeye toplamda 80 bin başvuru yapıldı. Yapılan incelemeler sonucu yardım almaya hak kazanan 17 bin