Yazının İcadı Hakkında Kısa Bilgi

Yazının icadı tarihi, yazının icadı ne zaman? Yazının icadı özet, yazının icadı hakkında kısa bilgi. Yazının icadı insanlık tarihine nasıl etki yaptı?

Aslında önemsiz gibi görünen ama insan hayatının, insanlık medeniyetinin gelişmesinde en önemli paya sahip olan şey kuşkusuz yazının icadı oldu. Birçok tarihçiye göre yazının icadı insanlık tarihinin dönüm noktasıdır. Yazının icadıyla birlikte insanlar birbirleriyle daha rahat iletişim kurdu. Böylece bilim ve teknik gelişti. İnsanlar yeni şeyler icat ederek günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya başladı. Yazıyı ilk oluşturan uygarlığın Sümerler olduğu söylenebilir. Mezopotamya’da yapılan kazı çalışmalarında tarihin en eski yazı tabletlerinin bu uygarlık tarafından yapıldığı belirlenmiştir. İlk yazı MÖ 3500’lü yıllarda yazılmıştır. Sümerler’in çivi yazısı Mısırlılar tarafından geliştirilerek çivi yazısı oluşturulmuştur.

Yazı ilk icat edildiği yıllarda günümüzdeki gibi kağıtlar yoktu. Bunun yerine papirüs denen özel bir ağacın yapraklarına, derilere, taşlara yazılar yazıldı. İlk yazılar çiviler yardımıyla bu yüzeylere kazınıyordu. Ardından Hintliler’in mürekkebi icat etmelerinin ardından yazı yazmak kolaylaştı. Son olarak Anadolu’da Bergama’da parşömen kağıdın kullanılmasıyla günümüze en yakın kağıt icat edilmiş oldu. Bu sayede yazılar daha kalıcı oldu. Kuşaktan kuşağa geçerek insanların geçmiş kuşakların tecrübelerinden faydalanması sağlandı.

civiyazisi-4c

60 yorum

  1. Burda söylemek istediği kısaca; yazıyı ilk olarak Sümerler bulmuştur.M.Ö yaklaşık 3500 lü yıllarda bulunmuştur.Yazının bulunuşu ile ilk çağ başlamıştır.Sümerlerin bulduğu yazı şekli Mısırlılar tarafından geliştirilerek çivi yazısı bulunmustur.
    O dönemlerde kağıt olmadığından tablet denilen taşlara ya da papirüs denilen özel bir ağacın yapraklarına yazılıyordu. Ardınsan Hintlilerin mürekkebi bulmasıyla kağıtlara yazılmaya başlanmıştır ve yazı gelişerek günümüze kadar gelmiştir. ?İYİ DERSLER ARKADAŞLAR?

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.