Ülkemizdeki Kaynaklar Ekonomik Faaliyetleri Nasıl Etkilemektedir

Ülkemizdeki Kaynaklar Ekonomik Faaliyetleri Nasıl Etkilemektedir Kısaca Açıklayalım.

Ekonomi, bir milletin yaşam kalitesinin arttırılması için yapılan tüm işlemlerdir. Sanayi, tarım, turizm ve doğal kaynaklar Türkiye’deki ekonomik işlemlerin 4 ana koludur.

Türkiye’de Sanayi

Sanayi, planlı faaliyetler nihayetinde ham maddenin mamule dönüştürülmesidir. Ham madde burada hem doğal hem de insan ve hayvan üretimi olan maddeleri kapsamaktadır. Ulaşım, pazarlama, iş gücü, enerji, sermaye, ham madde sanayinin temel unsurlarıdır. Sermaye Türkiye’nin sanayi kolunun en sorunlu kısmıdır. Ancak tüm diğer şartlar sanayi gelişimi için makuldür. Adana-Mersin arasındaki bölge, İstanbul-Adapazarı arasındaki bölge, İzmir ve çevre bölgeleri sanayinin Türkiye’de yoğunlaştığı bölgelerdir. Kayseri, Ankara, İzmit, İstanbul ve Bursa sanayinin geliştiği iller olarak sayılabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi önceden sanayi alanında pek etkinlik gösterememiş olmakla beraber son yıllarda Gaziantep ve Adıyaman şehirleri sanayinin gelişmeye başladığı şehirler olmuştur.

Gıda, dokuma, deri, maden, otomotiv ve kimya sanayi Türkiye’deki en belirgin sanayi kollarıdır. Otomotiv son yıllarda en çok gelişen sanayi kolu olmuştur ve gelişmeye devam etmektedir.

Türkiye’de Tarım

Tarım, toprağın ekilerek ve dikilerek üretime tabi tutulmasıdır. Türkiye’nin tarım yapılan alanının toplam yüz ölçüme oranı %36’ya denk gelmektedir. Son yıllarda tarım işçisi sayısı git gide azalmaktadır ancak Türkiye’nin geçmişinde temel ekonomik faaliyetin tarım olduğu uzun yıllar bulunmaktadır. Artık Türkiye’de modern tarım mevcuttur ve sulama sistemleri gelişmiş, ıslah edilmiş tohum kullanımı yaygınlaşmış, modern tarım aletleri üretilmekte, ziraat fakülteleri işlemektedir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi bir projeye imza atılmıştır. Bu proje Türkiye’deki en mühim tarımsal gelişim projesidir.

Ormancılık, su ürünleri, hayvancılık gibi faaliyetler de tarımsal kabul edilmektedir. Türkiye bu alanlarda da önemli gelişmeler yaşamıştır.

Türkiye’de Turizm

Bacasız sanayi olarak geçmekte olan turizm özellikle geçtiğimiz 10 yılda büyük yol kat etmiştir. Her sene Türkiye’ye önceki seneden daha çok turist gelmektedir. Bunda yurt dışında yürütülen tanıtım projeleri de etkili olmaktadır.

Tarih ve medeniyet, Anadolu ve Rumeli’de dünyada eşi benzeri olmayan seviyededir. Her tarafta tarihi eserler mevcuttur.

Deniz ve doğa turizmi ise daha çok Ege ve Akdeniz sahillerinde kendini göstermektedir. Buralarda kalite günden güne artmaktadır ve bu da gelen turist sayısını ve memnuniyeti arttırmaktadır. Hem ülkeye döviz girmesi sebebiyle hem de çok miktarda getirisi olması sebebiyle turizmin Türkiye ekonomisindeki rolü büyüktür.

Türkiye’de Doğal Kaynaklar

Türkiye bor rezervi başta olmak üzere pek çok maden ve mineral rezervi bakımından çok zengindir. Özellikle bor rezervlerinde tüm dünyanın yüzde yetmişine sahip olarak dünya lideri olan Türkiye bu açıdan çok zengin doğal kaynaklara sahiptir, denebilir. İşlenmiş demir, bakır, linyit, kömür ve mermer hem inşaat sektörlerinde kullanılabilmekte hem de ihraç edilebilmektedir.

Petrol ve doğalgazdaki durum ise madenler kadar iç açıcı değildir. Petrol ve doğalgazın yüzde doksanına yakın bir kısmı ithal edilmektedir. Yani enerji sektöründe Türkiye fazla miktarda gidere sahiptir. Ancak pek çok debisi yüksek akarsu bulundurması sebebiyle Türkiye hidroelektrik konusunda yüksek potansiyele sahiptir. Elektrik, Türkiye’den komşularına ihraç da edilmektedir.

Linyit kömürü Türkiye’de en fazla çıkartılan kömürdür. Fakat linyit kömürü yapısı gereği kaliteli bir kömür değildir ve bu sebeple ihraçtan çok iç tüketim amacıyla çıkarılmaktadır.

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı 2008 senesinde açılmıştır ve Türkiye’yi enerji ulaşımı konusunda önemli bir noktaya getirmiştir. Avrupa’nın ihtiyacı olan petrolün Azerbaycan’dan gönderilip Türkiye’den geçirilerek sağlanıyor olması stratejik önem konusunda Türkiye’yi daha üstün bir konuma getirmektedir.

Ülkemizin Ekonomik Faaliyetleri Hakkında Yorum ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.