Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Nelerdir

Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Nelerdir Kısaca Hakkında Bilgi

Ülkemizdeki temel ekonomik faaliyetler tarım, sanayi, turizm ve doğal kaynaklardır. Halkın refah düzeyini yükseltmek amacıyla yapılan tüm faaliyetlere ekonomi denir.

Sanayi

Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda sanayinin devlet eliyle geliştirilmesi hedeflenmiş ve genellikle temel ihtiyaç maddelerinin yurtdışından ithalinin önlenmesi amacıyla şekerpancarı, pamuk, kömür ve demirle ilgili sanayi tesisleri açılmıştır. Günümüzde Türk sanayisinin en önemli lokomotifi otomotivdir. Ayrıca beyaz eşya ve elektronik alanında da büyük başarılara imza atılmıştır.

Turizm

Bacasız sanayi olarak da adlandırılan turizmde ülkemiz son on yılda önemli başarılara imza atmıştır. Yıllar geçtikçe ülkemize gelen turist sayısında sürekli artış gözlenmiştir. Ülkemizin bulunduğu coğrafya tarihin ve medeniyetin kurulduğu yerler olarak bilinir. Bu nedenle hemen hemen her bölgede tarihi eserlere rastlanır. Bu nedenle tarihi eserlerin yurtdışında tanıtımı arttıkça ülkemize gelen turist sayısında da artış sağlanmıştır.

Bununla birlikte ülkemizin Akdeniz ve Ege kıyıları yaz mevsimlerinde deniz ve doğa turizmini seven turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Kıyılardaki turistik tesislerin hizmet kalitesinin artmasıyla birlikte turist sayısında da artış gözlenmiştir. Turizmin gelişmesi ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Çünkü maliyetler oldukça düşük ve getirisi oldukça yüksek bir ekonomik alandır.

Doğal Kaynaklar

Ülkemizde 60 farklı değerli maden ve mineral bulunmaktadır. Özellikle bor rezervi açısından Türkiye dünya lideridir. Dünya bor rezervinin yüzde yetmişinden fazlası Türkiye’de bulunmaktadır. Demir, bakır, linyit, kömür ve mermer gibi birçok maden işlenerek özellikle inşaat sektöründe kullanılmakta ve bu malzemeler ihraç edilmektedir.

Enerji kaynakları konusunda ülkemiz sıkıntılı bir durumdadır. Çünkü enerji için kullanılan petrol ve doğalgazın yüzde doksanı yurtdışından ithal edilmektedir. Bu da enerji için çok büyük paralar harcanmasına neden olmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren petrol ve kömür tüketiminden doğalgaz tüketimine geçiş hızlanmıştır. Doğalgazın diğer enerji kaynaklarına göre ucuz olması bu geçişi hızlandırmıştır. Hidroelektrik konusunda oldukça verimli bir potansiyele sahibiz. Çünkü ülkemiz üzerinde debisi yüksek onlarca akarsu bulunmaktadır. Zamanla bu akarsular üzerine kurulan santrallerle elektrik üretimi iç tüketimi karşılamıştır. Hatta günümüzde Türkiye sınır komşularına elektrik ihraç eder konuma gelmiştir.

En çok çıkartılan kömür linyit kömürüdür. Ancak kömürün kalitesi düşük olduğu için ihracı fazla yapılmamakta genellikle iç tüketimde kullanılmaktadır.

2008 yılında açılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’yla ülkemiz enerji ulaşımında önemli bir konuma sahip olmuştur. Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden Avrupa’ya ihraç edilmesi ülkemizin stratejik önemini arttırmaktadır.

Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

23 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.