Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Mayıs 2022

Türklerin İnsanlığa Katkıları Nelerdir

Türklerin ilime ve dünyaya katkıları nelerdir, Türklerin insanlığa katkıları nelerdir kısaca

Türklerin ilime ve dünyaya katkılarına bazı örnekler:

1) Dünyadaki en köklü milleti Türk milletidir.

2) Beyaz ırka mensup Türkler ilk barındıkları yer olan Orta Asya’da ilk gelişmiş medeniyeti kurmuşlardır.

3) Demiri ilk kez değerlendirip Avrupa ile tanıştıran millettirler.

4) Tekerliği ilk kez kullanan ulusturlar. Hitit Türkleri Anadolu topraklarına göç etmeden, Türkler henüz Orta Asya’da yaşıyorken tekerleği değerlendiriyorlardı. Ayrıca Çin ile yaptıkları savaşlarda da kullanmışlardır.

5) Orta Asyadaki topraklarından ayrılmak mecburiyetinde kalan Türkler gittikleri yerlere medeniyeti taşımışlardır.

6) Anadolu’ya göç eden Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamya’ya gelen Türkler Sümerleri; Avrupa’ya gelen Türkler ise Etrüskleri kurmuşlardır. Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu oluşturan millettir.

7) Atomun parçalanıp yok edici bir enerji açığa oluşturulabileceğini Albert Einstein’dan daha önce iddia eden, Anadolu kökenli bir bilgin olan Cabir Bin Hayyandır.

8)  Aristoteles ve Batlamyus’un hipotezlerine karşı gelerek dünya gezegenin durmadığını aksine döndüğünü iddia eden ilk insan, yüce Türk alimlerinden Biruni’dir (973-1051)

9) Yoğurt ve kahve tüketimini dünyaya yayan ulustur.

10) İlk kez savaşlarda barut kullanan ulustur.

11) Göçebe hayatı bırakıp yerleşen ilk ulus oldukları iddia edilmektedir.

*Bütün bu maddelere ek olarak El-Battani isimli alim, Trigonometriyi günümüzde kullanıldığı haliyle formüle dökmüş, 877 senesinden 929 senesine dek devamlı astronomi ile ilgili gözlem yapmıştır; Tanjant ve Kotanjant’ın tanımlamasını bulup Sinüs, Tanjant ve Kotanjant’ın sıfırdan doksan dereceye uzanan çizelgesini düzenler.

JRisler: “Trigonometri bilimini esas anlamda bulan kişi ise Battani’dir”.

* Ebubekir er-Razi, cerrahi dalında dikim ekipmanı görevinde ilk kez hayvan bağırsağından yararlanır ve tıpta deney ile gözlemlemenin büyük önemi olduğunu vurgular.

* Ebü’l-Vefa trigonometri bilimine “Sekant –Kosekant- tanjant-cotanjant” terimini getirir. Gözle görebildiğimiz maddeler sayesinde ışın saçtığını iddia eden Öklid ve Batlamyus’a karşı gelip; “’Görülen maddenin şemali, ışık aracılığıyla göze gelip ve burada mercek  yardımıyla iletilir’ savını öne sürerek, gerçekleştirdiği bir çok deney ile  ‘gözümüze ulaşan ışınların görme nöronları sayesinde beyne aktarıldığı’ sonucuna ulaşmıştır.

* İbnü-l-Heysem ise optik alanını önde gelen isimlerindendir. Roger Bacon ve Kepler onun yapıtlarından faydalanmış ve esinlenmiştir, Galileo da onun yapıtlarından yararlanmıştır.

* El-Beyruni; Değişik cisimlerin ayrılmasında yararlanılan yöntemlerden bir tanesi olan, cisimlerin kendi kütlelerinin bulunduğunu iddia ederek, sıcak ve soğuk su arasında bulunan özkütleyi hesaplamıştır. Galilei’den 600 sene öncesinde gezegenimizin durmadığını, kendi etrafında döndüğünü ispatlamıştr, Newton’dan 700 yıl öncesnde gezegenin çap uzunluğunu bulmuştur ve bu noktada öne sürdüğü yasa, Avrupa’ şehirlerinde “Beyruni Kanunu olarak anılır”. El-Beyruni, 973 senesinde ‘Bilimle ilgili görüşlerin denemeler ve gözlemler yapılarak kanıtlanmasını zorunluğu olduğunu ve bu deneylerin belgelenmesinin gerekliliğini’ öne sürmüştür.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz