Türkiye'nin Önemli Ulaşım Yolları Üzerinde Bulunmasının Avantajları
Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Ağustos 2018

Türkiye’nin Önemli Ulaşım Yolları Üzerinde Bulunmasının Avantajları

Türkiye’nin önemli ulaşım yolları üzerinde bulunması, ülkemiz için hangi avantajları sağlamaktadır?

Ülkemizin önemli ulaşım yolları üzerinde kurulu olması kısaca şu yararları sağlar:

–        Boğazlara sahip olmamız, buradan yapılan geçişlerden ekonomik yarar sağlamamıza yardımcı olur. Ayrıca boğazlar stratejik bir öneme sahip olduğu için diğer ülkelere karşı siyasi bir üstünlük sağlar.

–        Aynı şekilde Asya, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri arasında bulunmamız da, bu kıtalar arasında yapılan ticari faaliyetlerde ülkemizin kullanılmasında etkilidir. Bu durum, ülkemiz için ekonomik bir kazanımdır.

–        Stratejik konum, askeri hava trafiğini yönetmemizde önemli bir siyasi yarar sağlar.

–        Petrol boru hatlarının ülkemizden geçmesi de yine aynı şekilde ülkemize önemli bir ekonomik ve siyasi üstünlük getirir.

Boğazların Stratejik Konumu

Avrupa’yı Asya’ya, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları stratejik öneme sahiptir. Bu boğazlar, bizim diğer ülkeler karşısında politik, askeri, ticari ve ekonomik anlamda daha üstün bir duruma getirmektedir. Boğazlarımız alelade bir suyolu değildir. Karadeniz’in Akdeniz’e, daha sonra da Cebelitarık Boğazı ve Süveyş Kanalı yoluyla okyanuslara açılan tek kapısıdır. İşte bu nedenle boğazlar günümüzde dahi dünya siyasetinin en önemli gündemi olarak kalmaktadır.

Jeopolitik konumu nedeniyle Osmanlı Devleti, 16. yy’ın en güçlü devleti konumuna gelmişti. Coğrafi keşifler yoluyla Batı dünyasının yeni yolları bulması sonucu Asya ve Avrupa arasındaki ticaret yolları yön değiştirdi. Kara yolu üzerinden yapılan ticaret deniz yolundan yapılmaya başlandı. İşte bu değişim Osmanlı Devleti’nin elindeki en önemli güç olan transit ticaretin elinden çıkmasına neden oldu. Bu durum Osmanlı’yı olumsuz etkiledi.

Türkiye, Dünya petrol rezervinin en çok olduğu Ortadoğu ve Hazar bölgesiyle deniz ulaşım yollarının kavşak noktası olan Akdeniz Bölgesi’nin arasında bulunmaktadır. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılmasının ardından Balkanlar ve Kafkasya’da şekillenen yeni siyasi düzenin tam ortasında bulunmuştur. Enerji zengini Orta Asya ve Kafkasya ile enerji yoksulu Avrupa arasındaki petrol ve doğalgaz ticareti için en uygun ve kısa yol yine Türkiye üzerinden geçmektedir.

Yirminci yüzyılın sonunda değişen Dünya dengeleri, Türkiye’nin konumunu daha önemli bir hale getirmiştir. Bununla birlikte Türkiye günümüzde Atlantik Paktı’nın (NATO) askeri ve jeopolitik öneme sahip bir ülkesi konumuna yükselmiştir.

Dünya doğalgaz enerji kaynaklarının yüzde yetmişi Türkiye’ye yakın bölgelerde bulunmaktadır. Ayrıca Ortadoğu’daki siyasi açıdan istikrarsızlık yaşanan ülkelerin aksine Türkiye, bölgede enerji taşımacılığı konusundaki en güvenli ülkedir. 21. yüzyıldan itibaren ülkemiz enerji taşımacılığı alanında liderliğe oynayacak bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle petrol boru hatları konusunda Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının da işlerlik kazanmasıyla değerli bir ülke durumuna gelmiştir.

Türkiye’nin Önemli Ulaşım Yolları Üzerinde Bulunmasının Ülkemize Sağladığı Avantajlar Faydaları Hakkında Bilgi Verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz