Türkiyedeki En Önemli Göller Hangileridir

Türkiyedeki en önemli göller hakkında bilgi kısaca özet, Türkiyedeki en önemli göller hangileridir

Sizin için Türkiye’de yer alan gölleri oluşum şekilleri ile birlikte derledik.

1- Yerli Kaya Gölleri

a)Tektonik Göller: Tektonik göller yer kabuğunun hareketi sonucu oluşan göllerdir. Yer kürede zaman zaman kırıklar ya da çökmeler oluşur. Bu çöküklerin içleri suyla dolduğunda da tektonik göl adını verdiğimiz göl türleri oluşur. Türkiye’de tektonik göl oluşumları da yer alır. Sapanca, İznik, Ulubat, Manyas, Simav, Beyşehir, Acıgöl, Burdur, Eğirdir, Eber, Akşehir, Suğla, Kovada, Tuz, Seyfe ,Tuzla, Hazar, Hozapin ve Van gölleri Türkiye’deki tektonik göllere örnek olarak verilebilir.

b)Karstik Göller: Yer kabuğunda bazı katmanlar yer yer daha çözünür bileşenlerden oluşmuşlardır. Kaya tuzu, jips, kalker gibi bileşenler içeren bölgelerde karstik göller oluşur. Karstik göllerin bazılarında ise yukarıda bahsettiğimiz tektonik olayların da etkili olduğu gösterilmiştir. Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Toros dağlarının batısında yoğun olarak bulunan karstik göllere Kızılören obruk gölü, Avlan, Kestel, Yarışlı, Salda gölleri gibi göller örnek verilebilir.

c)Volkanik Göller: Bu göl tipi volkanik faaliyetler sonucu oluşur. Volkanik bir patlamada oluşan çukurların içi dolar ve göl yapısı ortaya çıkar. Bu göllere örnek olarak Meke Gölü, Acıgöl, Nemrut, Gölcük ve Aygır Gölleri verilebilir.

d)Buzul Gölleri: Türkiye’de sadece çok yüksek bölgelerde buzullar bulunur. Bu nedenle yüksek dağların tepelerinde buzulların zamanla aşınması ve dolmasıyla oluşurlar. Sat, Ağrı, Erciyes, Kaçkar, Bolkar Dağları ve Aladağlar üzerinde bulunan buzul gölleri Türkiye’deki buzul göllerine örnek verilebilir.

2- Set Gölleri

a)Alüvyal Set Gölleri: Bu tip göller akarsular tarafından taşınan alüvyonların akarsuların bazı noktalarında birikmesi ve bir seviyeden sonra akarsuyun akmasının engellenmesi ile oluşur. Marmara, Bafa, Köyceğiz, Mogan ve Eymir gölleri ile Uzungöl Türkiye’deki alüvyal set gölleridir.

b)Kıyı Set Gölleri: Bu göller de alüvyal set göllerinde olduğu gibi bazı yığılmalarla meydana gelir. Ancak denizlerde dalga ve akıntılar sonucu körfez ağızlarında birikmeler olunca oluşurlar. Büyük ve Küçük Çekmece, Durusu, Akyatan gölleri deniz kenarından zamanla ayrılmış kıyı set gölleridir.

c)Heyelan Set Gölleri: Akarsuların önüne heyelan düşmesi sonucu su birikmesiyle oluşmuş göllerdir. Tortum, Sera, Abant, Zinav, Sülük gölleri ve Yedigöller Türkiye’de heyelan sonucu oluşmuş göllerdir.

d)Volkanik Set Gölleri: Bu göl tipi de yine birtakım akarsuların önlerinin kapanmasıyla oluşur. Bu kapanma volkanik bazı faaliyetler ile olur. Van, Erçek, Nazik, Çıldır, Haçlı, Balık gölleri gibi göller volkanik set gölleridir.

e)Baraj (Yapay) Gölleri: Bunlar insanlar tarafından yapılmış göller olup sudan yarar sağlamak için kurulmuşlardır. türkiye’de irili ufaklı pek çok baraj gölü vardır ancak en büyükleri Atatürk, Keban, Karakaya, Hirfanlı baraj gölleridir.

Türkiyedeki En Önemli Göller Hangileridir Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.