Tıp Bölümü Nedir Tanıtımı

 

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve Tıp bölümünü seçmeyi düşünen adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Tıp Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler :

Tıp Bölümü Tanıtımı:

İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirme ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Tıp fakültesi diploması alan bir kimse pratisyen hekim ünvanını taşır. Bir pratisyen hekim, uzmanlık sınavında başarılı olduğu taktirde aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir:

Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur:

(1)Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.

(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içermektedir.

(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir. Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Tıp programında okumak ve doktor olmak isteyen kimselerin çok üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir dikkat ve belleğe; operatör olmak isteyenlerin ayrıca el-parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Tıp eğitimi uzun ve yorucu bir eğitimdir. Bunun için kişinin bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye içten ilgi duyması, sabırlı ve azimli olması, meslekdaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilmesi için hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım isteği güçlü bir kimse olması gerekir. Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Kişinin bu hususu göz önünde tutması gereklidir.

Tıp programında aşağıdaki diplomalar verilir.

Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları takdirde “Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması” verilir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans ve Temel Tıp Bilimleri Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması” verilir.

Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara “Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Önlisans, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir. Tıp eğitimini bitiren bir kimsenin hekimlik yapabilmesi için Tabipler Odasına kaydını yaptırması zorunludur. Tabipler Odası yasası gereğince her 100 hekimin bulunduğu yerde bir tabipler odası açılır. Oda, hekimlerin çalışmalarını meslek yasasına uygunluğu yönünden denetler, onların haklarını korur. Doktorun çalışma koşulları genellikle ağırdır. Resmi bir sağlık kuruluşuna bağlı hekimlerin gündüz çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri vardır. Ülkemizde hekim sayısı az olduğundan bir hekime düşen hasta sayısı da çok fazla olmaktadır. Muayenehanesi de olan hekimler günün her saatinde dolu demektir. Geceleri hastaya çağrılan doktor, mesleki sorumluluğu gereği gitmek zorundadır. Tıp doktorluğu diploması alan bir kimse “Pratisyen Doktor” ünvanını taşır. Tıp doktoru olan kimse, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TUS’ta başarılı olduğu takdirde, aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir.

– Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları: – Halk Sağlığı Epidemiyoloji İşci Sağlığı ve Güvenliği
– Okul Hekimliği Askeri Sağlık Hizmetleri Hekimliği
– Spor Hekimliği
– Hava ve Uzay Hekimliği
– Deniz Hekimliği
– Hijyen ve Koruyucu Hekimlik
– Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
– Aile Hekimliği

II- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları: 
– İç Hastalıkları,
– Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz,
– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,
– Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
– Deri ve Zührevi Hastalıklar,
– Nöroloji (Sinir Sistemi Hastalıklar),
– Genel Cerrahi,
– Çocuk Cerrahisi,
– Ortopedi ve Travmatoloji (İskelet Sistemi Hastalıkları),
– Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
– Kadın Hastalıkları ve Doğum,
– Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları,
– Göz Hastalıkları,
– Üroloji (Boşaltım Sistemi Hastalıkları),
– Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
– Hidroklimatoloji,
– Radyoloji,
– Göğüs Cerrahisi,
– Kalp ve Damar Cerrahisi,
– Beyin ve Sinir Cerrahisi,
– Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

III- Laboratuvar Uzmanlık Alanları: – Biyokimya ve Klinik Biyokimya,
– Patolojik Anatomi, Tıbbi Farmakoloji,
– Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji.

IV- Akademik Uzmanlık Dalları: – Adli Tıp,
– Anatomi,
– Fizyoloji,
– Fizyopatoloji,
– Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji,
– Tıp Tarihi ve Deontoloji,
– Tıbbi Genetik,
– Nükleer Tıp

. İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan korumak, bütün çabalara karşın sağlığı bozulan kimseleri tedavi etmektir.

Çalışma Alanları: Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Hekim ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük ihtiyaç vardır. ekimlerin %70’i uzman hekim olup ülkenin gelişmiş bölgelerinde toplandıkları göz önüne alınırsa az gelişmiş bölgelerde hekime olan gereksinme daha iyi anlaşılabilir.

Tıp Nedir, Tıp Ne İş Yapar, Tıp Maaşları, Tıp İş İmkanları, Tıp İş Çalışma Alanları, Tıp Mesleği Hakkında Bilgiler, Tıp Bölümünün Geleceği, Tıp Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Tıp Bölümü Tercih Edilir mi, Tıp Tanıtımı, Tıp Kazanç Durumu ve İş Olanakları, Meslek Rehberi, Tıp Mezunları Ne İş Yaparlar , Tıp Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar, Tıp İş Bulma Durumu

> Tıp Bölümü Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz

69 yorum

 1. ben lise 1. sınıfım ve tıp okumak istiyorum en büyük hayalim doktor olup hayat kurtarabilmek ama ben arkadaşlarımdan çok etkileniyorum şuan gittiğim lise çok iyi değil ama kötü de değil sayısal derslere ne kadar özen göstersem de pek iyi sayılmaz ama ben her ne olursa olsun çalışırsam yapacağıma inanıyorum tıp kazanmak için nasıl bir program yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  • Buben lise 1. sınıfım ve tıp okumak istiyorum en büyük hayalim doktor olup hayat kurtarabilmek ama ben arkadaşlarımdan çok etkileniyorum şuan gittiğim lise çok iyi değil ama kötü de değil sayısal derslere ne kadar özen göstersem de pek iyi sayılmaz ama ben her ne olursa olsun çalışırsam yapacağıma inanıyorum tıp kazanmak için nasıl bir program yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

   Cevapla

  • sadece derslerinize çalışın ve sakın aklınıza şunu getirmeyin “meslek lisesinden tıp okuyan çıkmaz” ÇÜNKÜ EMİN OLUN ÇIKIYO kardeşleri

 2. Meslek lisesindende tıp okuyan çıkıyo sıkmayın Can’ınızı sadece derslerinize çalışın ve sakın aklınıza şunu getirmeyin “meslek lisesinden tıp okuyan çıkmaz” ÇÜNKÜ EMİN OLUN ÇIKIYO kardeşlerim☺️

 3. Tus sınavına girmeden istediğin yerde aile hekimliği yapılabilir mi tus sınavına girip anatomi bölümü okuyup aile hekimliği ni eğitim aldığı yerde yaparmi eğitim almış olsada tekrar sinavami girip tayin ister cevaplarsaniz memnun olurum

 4. Ben lise 2.sınıf ogrencisiyim Bana küçükken ne olacaksın diyenlere doktor olucam diyordum ve tıp okumak benim en büyük hayalım ama tip ta Matematik önde geliyor ve benim matematik alt yapım o kadar iyi değil matematiğe sıkı çalışırsam yapacağıma inanıyorum kendime güveniyorum sizce kendime olan güvenim boşa çıkarmı matematiği yapabilirmiyim .

  • Eğer böylesine güzel bir hayalin varsa olmazlara veyahut eksiklerine, başkalarının dediklerine takılmamanı öneririm eğer ki gerçekten istiyorsan başarabilirsin yeter ki kendine inan!

  • Sevgili arkadaşım benimde böyle Bi hedefim var bende bu sene girecem sınava bende senin gibiydim Bi zamanlar mat Temel’im yokdu biri bana antrenmanlarla mat 1 İ al dedi ve bende aldım sonra cok kolay anlaşılır oldugunu fark ettim matematiğin ve şu an Temel’im var cokşükür :D sanada tavsiye ederim hayalin çok büyük çalışman hayalinden daha büyük olmalı hayatında başarılar . “eğer inanç varsa her koşulda başarıya giden bir yol vardır”

   • Sen kimisinde böyle bir hakkı kendinde bulabiliyorsunuz. Sen sanki çok süpersin. Bak güzel kardeşim. İnsanların hayaliyle oynama gereğin yoktur. Böyle bir hakkında yoktur. Kimsiniz nesiniz bilmiyorum ama insanları yadırgama.gün gelir senide öyle yadirgarlar. Sen ise hayalleri olan kişi asla hayallerinden vazgeçme her ne vaziyette durumda olursan ol. Hep hayal kur kur ki hayallere gerçekleşme şansı verebilirsin.

 5. Parasına aldanırlarak tercih edilmesi hata bir bölüm o kadar ygs lys çalıştıktan sonra üniversiteye geçip rahat etme hayali kurup hayatımın en ağır hayal kırıklığını yaşadım 6 yıl boyunca robot gibi ders çalıştım durdum başka bölümlerdeki arkadaşlarım sabahlara kadar eğlenirken biz ceset kesiyorduk mezun öldükten

 6. Merhaba ben sağlıkmeslek okuyorum lise 3 oldum ve tıpokumak istiyorum allah nasip ederse nasıl ve nerden başlıyacağımı bilmiyorum nasıl bir program yapıp çalışmalıyım hiç birgim yok bana yardımcı olabilirseniz çok iyi olur lütfen msj cevap verin.

 7. merhaba ben lise 3. sınıf öğrencisiyim ve sağlık meslek kisesine gidiyorum göz doktoru olmayı çok istiyorum hangi üniversite ve kaç puan almam gerektiğini söylermisiniz teşekkürler.

 8. Merhaba ben lise2. Sınıfı yeni bitirdim doktor olmayı çok istiyorum çocukluğumdan gelen bir hayal anadolu lisesine gidiyorum sizce yaz tatilini nasıl değerlendirmeliyim nasıl çalışmalıyım doktor önlüğüm bile şimdiden var önlüğü giydiğim zaman kendimi gerçekten doktor gibi hissettim ve daha fazla çalışmaya başladım inşallah herkez hayallerine kavuşur tabiiki bende

 9. Merhaba ben lise 3.sınıf öğrencisiyim sayısal bölümünü seçtim. fakat meslek seçimi hakkında kafam karışık beslenme ve diyetetik bölümünü düşünüyorum bana biraz bilgi verir misiniz? geleceği parlak bir meslek diyorlar fakat bilmiyorum cevap yazar mısınız?

 10. Şu anda lise 2. Sınıfı bitirdim lise üçe geçtim sizce nasıl çalışırsam tıp ı kazanabilirim ve tıp ı kazananlar günde kaç saat çalışıyordu ve günde kaç saat soru çözüyordu yazabilir mi acaba şimdiden teşekkürler Allah razı olsun

 11. Merhaba ben bu yıl sınava girdim ygs sıralamam 13bin ama lys çok iyi değildi 22 kimya 23 biyoloji 12 fizik yaptım sizce tıp gelebilir mi LÜTFEN YARDIMCI OLUR MUSUNUZ

 12. Merhab benim oğlum imam hatip Lisesi sona gidiyor oda herkes gibi Tıp Fakültesi istiyor kazanması için ne yapması gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhaba Gülten Hanım.Ben Çukurova Üniversitesi Tipi bitirdim. Ve inanın bana o kadar kötü bir liseye gittim ki sadece kendi kendime çalışarak kazandım şimdi ise Ankaradayım ve bir hastanede Doktorluk yapıyorum. Eğer oğlunuz bunu gerçekten istiyor ve inanıyorsa, düzenli bir şekilde çalışmali. Lise kaçıncı sınıf bilmiyorum ama günde 8 saat yerine 3 ya da 5 saat arasında çalışırsa ve aksatmadan bir program yardımıyla düzenli bir çalışma sergilerse inanın bana en iyi tip fakültesini kazanıp mezun olur. Sizin bir Anne olarak yapmanız gereken oğlunuzun sıkmayın
   Nedeni ise, oğlunuzun önünü açın ve yapmadıklarından değil.yaptıklarımdan söz edin. Gerekirse bir dershane veya etüt özel hoca ayarlayın sık değil ama.haftada 1 2 o kişi ile beraber haftalık tekrar yapsınlar. İnşallah oğlunuz iyi bir yere gider. İyi çalışmalar şimdiden …

  • Bende lise 2.sinifim bnm Doktor olma hayalim cocukluktan gelennbir sey. Yani demek istedigim hem bir an once karar vermen ve o alana daha cok yogunlasman. Mesela ben ygs calismaya basladim. Ama dusun de populer oldugu icin mi bu alani istiyorsun yoksa gercekten bir insan hayatini kurtarmanin o anki mutlulugunu hayal edipmi istiyorsun.

 13. Merhabalar
  Ben 5 yaşından beri okula,okumaya hevesliyim.Orta okulu okumama ailem müsade etmedi,başarılı olduğumu gören bir öğretmenimin yönlendirmesi sayesinde orta ve lise öğrenimimi Açık öğretimden tamamladım.Şimdi Özel Şişli Florence Nıgtıngale Hastanesi’nde Yönetici Asistanı olarak görev yapmaktayım.İşimi ve Yöneticimi çok seviyorum.Ama benimde herkes gibi gerçekleşmesini istediğim, bu dünyada ki en büyük,yegane dileğim alanında iyi bir cerrah olmak.Tıp fakültesine giriş puanları ve masrafları açıkçası gözümü biraz korkutuyor.Ama içimdeki o hiç bitmeyen isteği körüklemeye yetmiyor.İnşaallah adım adım başarılarla ve hayırlısıyla dileğimi gerçekleştirmek nasib olur.
  ( AMİNNN… ) :)

 14. Merhabalar
  Ben 5 yaşından beri okula,okumaya hevesliyim.Orta okulu okumama ailem müsade etmedi,başarılı olduğumu gören bir öğretmenimin yönlendirmesi sayesinde orta ve lise öğrenimimi Açık öğretimden tamamladım.Şimdi özel bir hastanede yönetici asistanı olarak görev yapmaktayım.Bu dünyada ki en büyük,yegane dileğim alanında iyi bir cerrah olmak.Tıp fakültesine giriş puanları ve masrafları açıkçası gözümü biraz korkutuyor.Ama içimdeki o hiç bitmeyen isteği körüklemeye yetmiyor.İnşaallah adım adım başarılarla ve hayırlısıyla dileğimi gerçekleştirmek nasib olur.
  ( AMİNNN… ) :)

 15. Tıp istiyorum, okuldan etki edecek puan 0.12lik ygs lys ye katkısı 55, 0.18lik ygs lys puanına katkısı 83. Bu ek puanlara göre ygs ve lys den kaç puan almalıyım. Max ve min?

 16. Sevgili gençler tıp fakültesi sayısı 13 den 80 çıkan zamanda eğitim süresi uzmanlık üst ihtisas mecburi hizmet derken 11 -12 yıllık eğitim sonucu devlet memuru olarak bugün parasıyla 4000-5000 tl sizin için yeterliyse doktor olun bunun yanında unutmamanız gereken bir nokta mal-practice denilen doktor hatasına karşın 5 yıllık maaşınıza karşılık gelebilecek tazminatlarla karşı karşıya kalacağınız da hesaba katarak meslek seçimini yapın ileride doktorların durumu öğretmen atamasına benzeyecek bunları düşünün öyle karar verin hepinize başarılar

 17. ben meslek lisesi mezunuyum tıp okumak istiyorum.ünıversiteye hazırlanıyorum.bunu yapmam için bir veya iki senede kazanabilirmiyim.iyi bir çalışmayla.

 18. Merhabalar ben lise ikinci sinif ogrencisiyim kesinlikle tipi kazanmayi çok ama çok istiyorum Lütfen geç olmadan bana yardımcı olun ne yapmam gerekmesi konusunda cvbinizi bklyiyorum şimdiden teşekkürler

 19. Merhaba ben anadolu öğretmen lisesinde okuyorum ben fizik tedavi istiyorum yani tıp alanında lise 3. Sınıfım bana yardımcı olur musunuz hangi üniversite ve kaç puan almam gerekiyor ? Simdiden teşekkür ederim saygilar :)

 20. merhaba ben Ticaret meslek lisesinde lise son sınıf öğrencisiyim.Bu sene üniversite sınavına girecem ve tıp bölümünü istiyorum ticaret lisesinde okuyan biri için kazanılması zor bir meslek istiyorum sizce kazanma ihtimalim varmı.

 21. Merhaba iyi günler ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF sosyal hizmetler BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİYİM ÇESİTLİ HASTALIKLARIMDAN ÖTÜRÜ TIP BÖLÜMÜNE İLGİM ARTTI.BENDE DOKTOR OLMAK İSTİYORUM .MESLEK LİSESİ OKUDUM.SINAVI KAZARIRSAM(ygs-LYS) ÖNÜMDE ENGEL KALIRMI BUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.