Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2020

Tımar Sistemi Hakkında Bilgi

Tımar Sistemi Hakkında Bilgi Kısaca, Tımar Türleri Tımar Sistemi Kısa Bilgi

Osmanlı İmparatorluğu’nda kamu arazisine Miri arazi denilir ve bu arazilerden yönetimi sipahiye devredilmiş olanlara Tımar toprağı denilir. Bunlar özellikle verimli topraklar arasından seçilir. Tanzimat Fermanı (1839) bu sistemin sonunu getirmiştir.

Tımar Sisteminde Köylülerin Konumu

Bu topraklarda yaşayan köylülerin topraklarından ayrılmaları yasaktı. Çift bozan akçesi olarak geçen bir tazminat ödeyerek sipahinin izniyle buradan ayrılmak mümkündü ancak tercih edilmezdi. Yasa dışı bir terk etme durumunda cebren toprağa geri döndürme işlemi sipahi tarafından gerçekleştirilirdi ve bu 10-15 sene içinde yapılmalıydı.

Tımar Türleri

Yıllık tarımsal geliri 20 bin akçeden az sıradan tımarlardan tasarruf edebilen sipahiler savaş zamanlarında bir atlı asker göndermekteydiler. Asker ve memurlara verilirdi.

Has tımarlar 100 bin akçeden fazla gelir gelen topraklardır. Üst düzey devlet adamlarına verilen bu toprakların sahibi genelde padişah, hanedan üyesi, veziriazam, beylerbeyi, sancak beyi olurdu.

Zeamet 100 bin akçe ile 20 bin akçe arası bir geliri olan bu topraklar eyalet merkezlerindeki üst düzey yöneticilerin hakkıydı. Bunlar genelde hazine defterdarı, tımar defterdarı, alay beyleri, kale dizdarları ve divan katipleriydi.

Tımarların Önemini Yitirmesi

Ateşli silahlar yaygınlaşınca Yeniçeriler’in önemi artarken Tımarlı Sipahilerin önemi azaldı. Çünkü yeniçeriler öteden beri ateşli silah kullanmaktaydı. Yeniçerilerin maaşlarını ulufe adı altında direk olarak hazineden alıyor olması ve yeniçeri sayısının arttırılmış olması Osmanlı’ya ekonomik açıdan yük olmaya başlamıştır. Gereken nakit paranın hızlı karşılanması vergide iltizam sistemini gerektirmekteydi. On altıncı yüzyıl sonlarında bu yöntem ana sistem haline gelince tımarların ne ekonomik ne de askeri bir anlamı kalmamıştır. On dokuzuncu yüzyıl başlarına kadar kalıntı kurum olarak varlıklarını  sürdüren tımarlar 1839 senesinde Tanzimat Fermanı ile tarihe karışmıştır.

Tımar Sistemi  Nedir

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz