Saruhanoğulları Hakkında Kısa Bilgi

Saruhanoğulları Hakkında Kısa Bilgi

Önce Selçukluların uç beyliği olarak, 1308-1335 yılları arasında ilhanlılara tabi bulunmuş, sonra bağımsız olmuş bir bey­liktir. Merkezi Manisa idi. Ankara muhare­besinden sonra da 8 yıl Osmanlılara tabi olarak yaşamışlardır. Osmanlılar, “Saruhan Tahtı’denen Manisa sancakbeyliğine ekseriya veliaht şehzâdeleri yollamışlardır. Kuzeyinde Karasioğulları, güneyinde Aydınoğulları vardı.

Doğusundaki Ğermiyanoğulları, ilk zamanlarda Saruhanlılara bağlı idiler. Esasen Saruhan beylerinin ataları evvelce Germiyanoğulları hizmetinde bu­lunuyorlardı. Aydın ve Saruhan beyleri, Germiyanoğulları’nın en balıya Ege kıyıla­rına gönderdikleri kumandaları olup, fet­hettikleri bölgede kılıç hakkı olarak kalıp devlet kurmuşlardır. Bu beylik bilhassa de­niz gücüne dayanıyor, müttefikan hareket ediyorlardı. Cenevizliler, Rodos Saint Jean şövalyeleri ve Bizans’a karşı Aydınoğulları ile birlikte hareket ediyorlardı.

1313’te Manisa şehrini alan Saruhan Bey’in ailesi de Osmanoğulları gibi Cengiz’in saldırıları sonucunda Anadolu’ya gelmişlerdi. 1410’da beyiik tamamen Os­manlılara geçti. Son beyin kardeşi Orhan Bey, 1403’ten sonra ölmüştür.

Saruhanoğuliarı içinde beyliği için en çok yararlılıklar gösteren Saruhan Bey’in oğlu Gazi Süleyman Beydir, Gazi Süley­man Aydınoğlu Umur Bey ile birlikle Mora, Yunan ve Makedonya seferlerine çıkmış’ Makedonya’da şehit düşmüştür. Haberi alıp kederinden ölen babası Saruhan Bey’in yerini küçük oğlu llyas Bey almıştır Saruhan Bey’in diğer oğulları Devlet-Han Atmaz-Han, Orhan, Timur-Han, Gördes Beyi Yusuf, Kayacık Beyi Idris Bey, Devlet Han Bey’in oğlu da Demirci Beyi Yakup- Han Bey’dir.

Saruhan Beyliği 98 yıl sürmüştür.

Saruhan beyleri:

1- Saruhan Bey (1300-1345)

2-  Fahreddin llyas Bey (1345-1374)

3-  Muzafereddin Ishak Çelebî (1374­1388)

4-   Hızır-Şah Bey (1388-1330/1402­1410)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.