Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Kasım 2020

Osmanlı Devletinde Padişahların Sözleri

Osmanlı padişahlarının sözleri, Osmanlı Devletinde padişahların sözleri sizler için sayfamız ekledik.

Osmanlı Hanedanından olan sultanlar Osmanlı padişahları olarak anılır ve 1299 senesinden 1922’ye kadar gittikçe güçlenen ve en sonunda kıtalararası bir hal alan bir imparatorluğa hükmetmişlerdir. Soyları Oğuz Türkleri’nin Kayı Boyu’ndan gelmektedir. İlk üyeleri Osman Gazi’dir.

Osmanlı padişahları fethettikleri yerlere göre ülkenin başkentini iki  kez değiştirmişlerdir. Toplam üç başkente sahip olmuş Osmanlı devletinin bu başkentleri sırasıyla Bursa, Edirne ve İstanbul’dur. Osmanlı padişahları İslam’ın yolundan yürümüştür ve cihat anlayışları vardır. Fetihlerindeki amaçlardan biri de İslam’ı yaymaktır.

Osmanlı padişahları 600 sene boyunca dünya üzerindeki en büyük güce sahip hükümdar olmuşlardır. Ancak 1923’te yine çok büyük bir Türk olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından zaten bitkin düşmüş hali sona erdirilmiştir ve Osmanlı padişahları sayfası kapanıp sosyal ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti sayfası açılmıştır.

Yavuz Sultan Selim

Devletleri yıkan tüm hatanın altında nice gururun gafleti yatar.

Fatih sultan Mehmet’in sözleri

fatih sultan mehmet

Eğer Padişah Ben İsem, Size Emrediyorum. Gelip Ordunun Başına Geçin. Eğer Padişah Siz İseniz, Gelip Devletinizi Düşmanlara Karşı Savunun.

* İmparatorunuza Söyleyin. Şimdi ki Osmanlı Padişahı Öncekilere Benzemez. Benim Gücümün Ulaştığı Yerlere, Sizin İmparatorunuzun Hayalleri Bile Ulaşamaz.

* Ya Ben Bizans’ı Alırım; Ya da Bizans Beni.

* Fatih Olmasaydım Ulubatlı Hasan Olmak İsterdim

* Yapmak İstediğimi Sakalımın Bir Teli Bile Bilseydi, Sakalımın O Telini Hemen Koparır ve Yakardım

* Bu Dünya Ölümlüdür. Her Fani Gibi Bende Ölümü Tadacağım.

* Dünya Devleti Ebedi Değildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz Değildir. İnsanların Dünyada Nefesleri Sayılıdır ve Ölümsüzlük Kapısı Kapalıdır.

* Hayatım Boyunca ALLAH’ın Emirlerinden Dışarı Çıkmadım. ALLAH’ın Rızasını Kazanmak İçin Uğraştım. Tek Gayem Bu İdi.

* Şeyhim Akşemseddin Hazretleri İle Beraber Yaptığım Zikrin Lezzetine Dünyaları Bile Değişmem. Eğer Şeyhim İzin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanatı Terk Ederdim

Fatih Sultan Mehmed’in Yazdığı Gazellerden Bir Örnek :

” İmtisal-i Cahidü fi’llah olubdur niyyetüm
Din-i İslam’un Mücerred Gayretidür Gayretüm

Fazl-ı Hakk u Himmet-i Cünd-i Ricaullah İle
Ehl-i Küfri Serteser Kahreylemekdür Niyyetüm

Enbiya Vü Evliyaya İstinadum Var Benüm
Lütf-i Hakk’dandur Heman Ümmid-i Feth ü Nusretüm

Nefs ü Mal İle N’ola Kılsam Cihanda İctihad
Hamdülillah Var Gazaya Sadhezaran Rağbetüm

Ey Muhammed Mücizat-ı Ahmed-i Muhtar İle
Umarum Galib Ola A’da-yı Dine Devletüm ”

Gazelin Günümüz Türkçesine Çevrilmiş Şekli :

” ALLAH Yolunda Şavaşmaktır Niyetim
İslam Dininin Yanlızca Yücelmesidir Gayretim

ALLAH’ın ve Evliya Ordusunun Yardımıyla
Küfür Ehlini Baştan Başa Kahreylemek Niyetim

Peygamberlere ve Velilere Dayanmışlığım Var Benim
ALLAH’ın Lütfundandır Fetih Ümidim ve Kuvvetim

Benliğimi ve Malımı Dünyada Feda Etsem Ne Olur ?
ALLAH’a Hamd Olsun, Var ALLAH Yolunda Savaşmaya Yüzbin Rağbetim

Ey Mehmed ! Ahmed-i Muhtar’ın Mucizeleriyle
Umarım Galip Olur Din Düşmanlarına Devletim ”
Kanuni Sultan Süleymanın sözleri

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.

Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.

Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.

Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.
II. Abdulhamid’in Söylediği Bazı Sözler

1. Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR!
2. Ben sadece gafil değildim, o kadar.
3. Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.
4. Tarih değil,hatalar tekerrür ediyor!
5. Düşamının kurtuluş reçetesi öldürmek içindir.Esaretin bir çeşiide borçlandırmadır.
6. Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.
7. Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir.Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir.
8. Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam,zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!
9. Filistin’in kendilerine satılması karşılığında Osmanlı’nın bütün borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden Yahudilerin önderi Theodore Herzl’a
10. Bizi yükselten dinimize karşı duyduğumuz büyük aşktır.
11. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.
12. Ha kendi evlatlarım,ha millet farkı yoktur.

Osmanlı Padişahların Sözleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz