Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Haziran 2021

Müzikte Düzenleme Ne Demektir

Müzikte Düzenleme Nedir, Düzenleme ne demek

Düzenleme, aranjman olarak da bilinir, müzikte geleneksel anlamıyla, bir kompo­zisyonun, temel özellikleri korunarak, yazıl­dığından farklı ses, çalgı ya da müzik toplulukları için uyarlanması. Sık sık trans­kripsiyonla eşanlamlı kullanılmakla birlikte önceleri transkripsiyon, özgün yapıtın farklı bir ses ya da çalgı için işlenerek zenginleşti­rilmiş biçimini ifade ederdi. Örneğin Franz Liszt ve Ferruccio Büsoni, J. S. Bach’ın org yapıtlarına, virtüözlüğü gerektiren piyano transkripsiyonları yazmışlardı. Sonraları kavramların karşılıklı tanımı değişerek dü­zenleme, müziğin özgürce işlenmesi, zen­ginleştirilmesi ya da basitleştirilmesi anla­mına gelmeye başladı. Popüler müzikte ve cazda ise düzenleme çoğu kez “partisyon” ile eşanlamlı kullanılır.

Çalgı müziğinin başlangıç döneminde vo­kal müzik düzenlemelerinin özel bir önemi vardı. Örneğin ortaçağ sonlarıyla Rönesans döneminin motet, şanson ve missa bölümlerini de kapsayan çok sesli vokal yapıtları, klavye ya da lavta çalgıcılarının birkaç şarkıcı için yazılmış müziği tek başına çalabilmelerine olanak verecek biçimde, ses perdeleri yerine parmak pozisyonlarını gös­teren tablatura sistemiyle yazılıyordu.

Barok dönemde (y. 1600-1750), büyük olasılıkla çalgı müziğinin önem kazanması ve vokal kompozisyonun önemini yitirme­sinden ötürü, düzenlemeye duyulan ilgi azaldı. Antonio Vivaldi’nin keman konçertolarını klavsen ve org için düzenleyen Bach, bu genellemenin dışındadır. Piyanonun önem kazandığı 19. yüzyılda düzenleme yeniden yaygınlaştı. Liszt hem Schubert’in şarkılarını, hem de Wagner’in müzik dram sahnelerini piyanoya uyarladı. Brahms, başlangıçta iki piyano için yazdığı Joseph Haydtı’ın Bir Teması Üzerine Çeşit­lemeler adlı kendi yapıtının ve sol el piyano etüdü olarak yeniden uyarladığı Bach’ın Re Minör ParMa’sından “Chaconne”un orkes­tra düzenlemelerini yazdı. 20. yüzyılda da Arnold Schoenberg Bach’ın, Georg Matthias Monn’un ve Brahms’ın müziğinden ince­likle işlenmiş zengin orkestra düzenlemeleri yaptı. Yeni kompozisyon sayılabilecek bu çalışmalar II. Dünya Savaşı öncesinde Stokowski ve Respighi gibi müzikçilerin yaptığı popüler Bach düzenlemelerinden tümüyle farklıydı.

Özellikle, opera ve bale müziklerinin pi­yano düzenlemeleri, sahneleme hazırlığı açısından büyük önem taşır. Yazım sorunla­rı içeren eski müzik notalarının konser ya da gösteri için yazılmış biçimleri çoğunlukla son derece öznel düzenleme örnekleridir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz