Methiye ve Methiye Örnekleri

Bu sayfamızda methiye nedir sorusunu cevaplandırarak ünlü methiyeler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Divan edebiyatında bir kimseyi ya da bir devlet büyüğünü övmek için yazılan şiirlere methiye adı verilmektedir. Methiye Divan edebiyatı nazım türlerinden bir tanesidir. Genellikle kaside şeklinde yazılmakla birlikte nadir olarak farklı nazım şekilleri ile yazılmış methiyeler de mevcuttur. Methiyelerin kasidelerden farkı sadece fahriye bölümlerinden oluşmaktadır. Methiye Türk edebiyatında en çok işlenen konulardan bir tanesidir.

Methiyeler tür bakımından ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki padişah, vezir gibi dönemin ileri gelen devlet adamlarını övmek için yazılanlar; diğerleri ise başta Dört Halife olmak üzere din büyüklerini övmek içi kaleme alınanlar.

Yaşayan kimseler için yazılan methiyelerde gerçek payı aranmamaktadır. Şair karşısındaki kişiyi överken ya kişisel menfaat peşinde koşmakta ya da şairliğini ispatlamak için hüner göstermeye çalışmaktadır. Ölüler için yazılan methiyelerde ise bir menfaat söz konusu değildir. Burada şairin söylediği sözler ve hissettiği duygular oldukça samimidir. Divan edebiyatında insan dışındaki varlık ve nesneler için de methiye yazıldığı görülmüştür.

Methiye ve Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.