Mektup Nedir Mektup Çeşitleri ve Açıklamaları

Mektup çeşitleri nelerdir, mektup nedir kısaca bilgi ile mektup çeşitleri ve açıklamaları

MEKTUP

İnsanların haberleşmek ve anlaşmak için yazdıkları ve birbirlerine gönderdikleri yazılara “mektup” denir. Mektup ta duygu­lar. dilekler, düşünceler bildirilir. Her konu mektuplarda yer alabilir

Mektupların üslûbu; yazana ve isteğe göre değişir. Mektuplar açık ve sade bir dille yazılmalıdır. Nezaketle başlamalı ve bitmelidir. Edebiyatın en içten ve zengin türüdür. Adeta birer manevî huzur kayna­ğıdır. Mektup çok geniş kitleler tarafından çokça kullanılan bir türdür. Diğer kompo­zisyon türlerinde herkes yazı yazmaz; ama hepimiz bir kere olsun mektup yazmışızdır. Bu sebeble mektubun hayatı­mızda ayrı bir yeri vardır. Mektuplar yazı­lan kişiye göre de değişir. Anneye ayrı, arkadaşa ayrı bir samimiyetle mektup ya­zılır. Bu sebeple mektuplarda hitaplara dikkat edilmeli, saygıda, selamda aşırılığa kaçmamalı, öfkeli yazılmamalı, karalı ve okunaksız olmamalı ve kurşun kalemle yazılmamalıdır.

Mektubun bir çok çeşidi vardır. Genel olarak ikiye ayrılır. 1. Özel mektuplar. 2. İş Mektupları. Bunlara edebi mektuplarla, açık mektupları da ekleyebiliriz.

1. Özel Mektuplar: Eşe dosta, eve, ar­kadaşa, ana babaya, yakın akrabaya yazı­lan mektuplardır. Özle mektuplar yazılan kişinin yakınlığına göre sade, saygılı, yapmacıktan uzak olmalıdır. Özel mektup­lar da Teşekkür Mektupları, özür dilekleri, davet mektupları, tebrikler, başsağlığı di­lemeler, iyilik dileğinde bulunmak için yazı­lan mektuplar diye ayrılır. Ayrıca Telgraf­lar da bu bölüme girer.

2.  İş Mektupları: İş amacıyla yazılan mektuplardır. İş mektuplarında dikkat edil­mesi gereken özellikler vardır. İstek açık olmalı, gereksiz sözler yazılmamalı, anla­şılmaz sözlerden kaçınmalı, kağıt düze­nine dikkat edilmeli, çizgisiz kağıda yazıl­malı, baştan boşluk bırakılmalı, kağıda sağ ve solunda boşluk bırakmalı, sonuç nezaketle bağlanmalıdır.

Resmi mektuplar (dilekçeler, resmî kararlar, tamimler), sipariş mektupları, ti­carî mektuplar, telgraflar ve ilanlar bu bö­lüme giren mektup çeşitlerindendir. Mektup çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi paylaştık.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.