Meddah Nedir

Bu sayfamızda meddah nedir sorusunun cevabını vererek meddah hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Halk hikâyelerini bir topluluk önünde anlatan kişilere meddah adı verilmektedir. Meddah, geleneksel halk tiyatrosu türlerinden bir tanesidir. Meddahlık geleneği toplumumuzda nesilden nesile aktarılarak devam etmiştir.

Meddah tek kişilik bir geleneksel halk tiyatrosudur. Meddahlar bir tiyatro eserindeki bütün şahsiyetleri tek başlarına canlandırmaktadırlar. Bunlar hikâyeleri dramatize ederken iki araç kullanmaktadırlar: Mendil ve baston. Bu noktada mendil değişik insan gruplarını anlatırken bir kıyafet aracıdır. Sopa ile oyun başlatılmaktadır. Bu özellikleri ile meddahlık ve meddah hikâyeleri tiyatro eseri haline gelmiştir ve geleneksel Türk tiyatrosu içinde önemli bir yer tutmaktadırlar.

Meddahlar gerçek bir mizah ve taklit ustası kabul edilmektedirler. Her oyunda yeni bir konu bularak farklı bir şey anlatmaktadırlar. Seyirci ile aralarında yakın bir ilgi kurulmaktadır. Anlatışlarını seyirciden aldıkları tepkilere göre belirlemektedirler. Ayrıca meddahlar anlattıkları hikaye için herhangi bir hazırlık yapmamakta, oyunlarını doğaçlama olarak sahneye koymaktadırlar.

Meddahın Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.