Larva Nedir

Larva ne demek özellikleri hakkında bilgi, larva nedir

Larva, kurtçuk olarak da bilinir, birçok hayvanın doğduktan ya da yumurtadan çıktıktan sonra ve erişkin biçimini almadan önce geçirdiği gelişim evresi. Eşeysel ba­kımdan gelişmemiş olan bu hareketli canlı­ların yapısı erişkinlerden önemli ölçüde ayrılırken yaşama ortamları da çoğu kez değişiktir. Bazı türlerin larvaları serbest olarak hareket edebilmesine karşın erişkin­leri bir yere bağlı yaşar. Bazılarının larvaları su ortamına, erişkinleri ise karada yaşama­ya uyarlanmıştır. Erişkinleri bir yere bağlı yaşayan hayvanların hareketli larvaları söz konusu türlerin coğrafi dağılımını genişletir. Bu larvaların yer değiştirmelerini sağlayan organları iyi gelişmiştir. Besin toplama işle­vini üstlenen larvaların sindirim sistemi gelişmiştir ve birçok türün larva evresi besinin bol olarak bulunduğu döneme rast­lar. Larvaların biriktirdiği besinler erişkin evreye geçiş sırasında ve bazen yaşamları­nın geri kalan bölümünde de kullanılır. Bazı larvalar hem beslenme hem yayılma işlevini üstlenir.

Yaşam çevriminde larva döneminin süresi türlere göre değişir. Larva dönemi uzun olan türler genellikle yumurtadan erken çıkıp daha geç başkalaşmaya uğrar. Emb­riyon evresi uzayan türlerde ise larva ev­resi ya hiç bulunmaz ya da çok kısa sürer. Larvalar çok çeşitli biçimlerde olabi­lir. Birçok omurgasızın (örn. knidliler) planula denen kirpikli larvaları vardır. Nemertea Blumundan çoğu omurgasızın serbest yüzen larvalarına pilidyum denir. Yaprak solucanlar değişik tipte birkaç larva evresin­den geçer. Halkalı solucanlar ve yumuşakça­larda görülen trokofor larvası karından- ayaklılar gibi bazı yumuşakçalarda veliger denen ikinci bir. larva tipine dönüşür. Ka­buklularda nauplius ve cypris gibi çeşitli larva tiplerinin oluşturduğu gelişim evreleri birbirini izler ya da bu gelişim evrelerinin ilk aşamaları yumurta içinde tamamlamr. Kelebeklerin larvasına genellikle tırtü, yan başkalaşmalı böceklerin erişkine benzeyen yavrularına nemf adı verilir. Omurgalılar­dan kurbağaların larvaları ise yaygın olarak iribaş adıyla tamnır.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.