Laiklik İlkesi Nedir Özellikleri

Laiklik ilkesi özellikleri, Laiklik ilkesi nedir

Devlet yönetiminde dini kuralların değil, hukuk kurallarının etkin olmasına laiklik denir. Bu ilkenin amacı, herkesin istediği dine inanmak veya inanmamak hakkına sahip olması ve din-inanç özgürlüğünün her din için eşit bir şekilde uygulanmasıdır.

En son kişisel hak, dine saygıdır. Atatürk, konuşmalarında dine karşı olmadığını, hatta gerçek dindarlara da karşı olmadığını vurgulamıştır. Doğru öğrenilen bir din sayesinde insanlar, birbirlerinin haklarına saygı göstererek özgürce yaşayabilir. Hatta Atatürk dine verdiği önemi bir konuşmasında şöyle belirtmiştir: Din, bizim için en önemli müessesedir. Dinsiz bir milletin var olması mümkün değildir. Temeli sağlam bir dinimiz var.

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Saltanatın ve hilafetin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, dini sembol taşıyan kıyafetlerin dışarıda giyilmesinin yasaklanması, tevhid-i tedrisat kanunu ile birlikte eğitimde dini-ilmi eğitim farkının kaldırılarak öğretim birliğinin sağlanması, medeni kanunla birlikte kadınlara erkeklerle eşit haklar tanınması, anayasa değişikliğiyle Anayasa’daki “Devletin dini İslam’dır.” maddesinin kaldırılarak devletin laikleştirilmesi sağlanmıştır.

Laiklik İlkesi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.