Kansu Gavri Kimdir Biyografi

Kansu Gavri Kimdir, Kansu Gavri Kimdir Biyografi

Kansu Gavri (ö. 24 Ağustos 1516, Mercidabık, Halep yakınları, Suriye), Memluk sultanıdır. İzlediği mali politika devletin çöküş sürecini hızlandırmıştır. Memlûk sarayında haseki ve cemdar ola­rak hizmet etti. Bahriye valiliği yaptı. Daha sonra çeşitli görevlerde bulundu. 1501’de Seyfeddin Tumanbay’ın yerine sultanlığa getirildi. Saltanatının ilk yıllarından başla­yarak yeni kaleler ve yollar yaptırmak için aşın harcamalara girişen Kansu Gavri, tica­ret mallarına ve transit ticarete yüksek vergiler koydu. Transit ticarete koyduğu ağır vergiler Portekizli tüccarları ticaret yolunu değiştirmeye yöneltti. Bu sırada Vasco da Gama da Hindistan’a giden deniz­ yolunu keşfetmişti. Sonunda Portekizliler Hindistan kıyılarına yerleştiler, zaman za­man da Memlûk donanmasıyla savaşlara girdiler ve 1508’de Aden’i ele geçirdiler. Transit ticaretin yol değiştirmesiyle önemli bir gelir kaynağım yitiren Mısır, mali çökün­tü içine girdi.

Kansu Gavri, Sünni olmasına karşın, I. Selim’e (Yavuz) karşı savaşan Şii İran şahı I. İsmail’i destekledi. Ona yardım etmek amacıyla gittiği Halep’te, I. Selim’in elçile­rine kötü davranması savaşa yol açtı. Ha- lep’in kuzeyinde Mercidabık’ta yapılan sa­vaşta (24 Ağustos 1516) Kansu Gavri ağır bir yenilgiye uğradı. Savaş alanından kaçar­ken atından düşerek öldüğü ya da kendisini zehirleyerek öldürdüğü sanılmaktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.