İtalyanca Dilinin Özellikleri

İtalyanca nerelerde hangi ülkelerde konuşulur, italyanca dilinin özellikleri

İtalyanca, İtalyanca italiano, İtalya (Sicil­ya ve Sardinya’yla birlikte), Fransa (Korsi­ka’yla birlikte) ve İsviçre’de yaklaşık 66 milyon kişinin konuştuğu Roman dilidir. Ku­zey ve Güney Amerika’da, özellikle ABD ve Arjantin’de yaşayan çok sayıda göçmen de İtalyanca konuşur. İtalyancadaki ilk yazılı belgeler, 10. yüzyıldan kalma Latince mahkeme kayıtlarında yer alan tanık ifade­leridir. İtalyanca yazılmış ilk önemli edebi­yat yapıtı ise 12. yüzyıl sonlarından kalma Ritmo Laurenziano’dur (Lorenzo Şarkısı).

İtalyanca standart edebi dil, Floransa leh­çesine dayanır. Halkın konuşma dili ise, bölgeden bölgeye lehçe farklılıkları göste­rir. Konuşmacının eğitim düzeyinin daha düşük ya da konuşmanın teklifsiz olduğu durumlarda standart dilden daha çok uzaklaşılır. Birçok İtalyan, standart dili hiç konuşamaz. İtalyancanın başlıca lehçe öbekleri, Kuzey italya ya da Galya-İtalya lehçeleri, İtalya’nın kuzeydoğusunda konu­şulan Venedik lehçeleri ve Korsika lehçesi­ni de içeren Toscana lehçeleridir. Bunların yanı sıra, İtalya’nın güney ve doğusunda konuşulan, birbirine yakın üç öbek ayırt edilir: 1) Marche, Umbria ve Roma lehçe­leri, 2) Abruzzi, Puglia (Apulia), Napoli, Campania ve Lucania lehçeleri, 3) Calabria, Otranto ve Sicilya lehçeleri.

İtalyanca, ses sistemi açısından Latince ve İspanyolcayla büyük benzerlik gösterir. Dil­bilgisi açısındansa öteki çağdaş Roman dillerine benzer; sıfatlarla adlar arasında uyum gözetilir, durum belirten ad çekimi ortadan kalkmıştır, belgili ve belgisiz tanımlıklar, geçmiş ve gelecek zamanlan gösteren aynntılı bir eylem sistemi ve iki cins (eril ve dişil) vardır. İtalyancanın Fransızca ya da İspanyolcadan en önemli farkı, adların ço­ğul durumda -es ya da -s ekleri yerine, dişil olduklarında -e, eril (ve bazen dişil) olduklarında -i ekini almalarıdır.

Latin alfabesinin kullanıldığı ve “İ” harfinin bulunmadığı dillerdeki özel adlar alfabetik sıralamada “I” harfinde verilmiştir (örn. Ibsen, IBM).

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.