İslam Tarih Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi

İslam Tarih, Sanat ve Kültürü Araştır­ma Merkezi (Research Centre for Islamic History, Art and Culture-iRCiCA). İslam tarihi, sanatı ve kültürüyle ilgili çalışmalar yapan araştırma merkezidir. İslam Konferansı Örgütü’nün (OIC) bir alt birimi olan merkez, İstanbul’da Yıldız Sarayı’nın bazı yapılarında etkinlik gösterir.

1981’de kurulan merkez, birçok konu­da araştırmalara başladı ve araştırma so­nuçlarının önemli bir bölümünü yayımla­dı. Bu yayınlardan en önemlisi Kudüs ve Filistin’deki Müslümanların haklarının ka­yıtlarını içeren tarihsel belgelerdir. Merke­zin öbür önemli yayınlarından bazıları ise şunlardır: Osmanlı Yıllıkları (1982), Türki­ye Kütüphaneleri İslam’ı Tıp Yazmaları Kataloğu (1984), Açıklamalı Türk Kimya Eser­leri Bibliyografyası (1985), Kur’an-ı Kerim’ in Dünya Dillerindeki Tercümeleri Bibli­yografyası (1986), İstanbul Köprülü Kütüp­hanesi, İslami El yazmaları Katalogu (1986), İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Katalogu (1986). İslam ül­kelerinde bulunan kültür kuruluşları ile ilgili iki başvuru kitabı da merkezin yayınları arasındadır.

Merkez, çeşitli ulusal ve uluslararası kong­reler, seminerler ve toplantılar düzenle­miş, halka açık konferanslar gerçekleştir­miştir. İslam sanatlarını geliştirmek ve sa­natçıları desteklemek amacıyla Türkiye’de ve başka İslam ülkelerinde çeşitli sergiler açmıştır. İslam tarihi, sanatı ve kültürüyle ilgili kitaplardan oluşan zengin bir kütüpha­nesi vardır. Merkez ayrıca İslam Konferansı Örgütü’ne bağlı Milletlerarası İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu Sekreteryası ve Yürütme Organı olarak etkinlik göster­mektedir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.