Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Kasım 2020

İş Mahkemeleri Ne Zaman Kurulmuştur Görevleri

İş Mahkemelerinin Görevleri Nedir, İş Mahkemeleri Ne Zaman Kurulmuştur

İş mahkemeleri, iş davalarına bakan özel görevli hukuk mahkemeleridir. 1951 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’yla kurulmuştur. Başlangıçta mahkeme kurulu­nun bir başkan ile işveren ve işçi temsilcisi durumundaki iki üyeden oluşmasına karşın, Anayasa Mahkemesi 1971’de verdiği bir kararla iş mahkemelerinde mesleği hukukçu olmayan üyelerin bulunmasını yargı bağım­sızlığı ilkesine aykırı bularak bu düzenleme­ye son vermiştir. Günümüzde iş mahkeme­leri sulh ve asliye hukuk mahkemeleri gibi tek yargıçlıdır.

İş davası az olan yerlerdeki iş davalarına iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri bakar. İş mahkemelerinin yargı yetkisine İş Kanu­nu’nun işçi saydığı kimselerle işveren (ya da işveren vekilleri) arasında hizmet sözleşme­sinden ya da İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan davalar girer. Öte yandan Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklara ilişkin dava ve işler ile Sosyal Sigortalar Kanunu’nun uygulan­masından doğan uyuşmazlıklara ve bazı özel yasa hükümlerinde belirtilen davalara da iş mahkemelerinde bakılır. İş davalarına bakacak yetkili mahkeme, davalının davanın açıldığı tarihteki ikamet­gâhının ya da işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesidir. İlgili­ler doğrudan dava açabilecekleri gibi işçi ve işveren ilişkilerinden doğan sorunlarla ilgili idari mercilere de başvurabilirler. İdari mercilerin iş mahkemelerinin görev alanı içinde gördüğü ya da 15 gün içinde idari yoldan sonuçlandıramadığı başvurular yet­kili iş mahkemesine devredilir. İş Mahkemesi’nin son kararları, bildirildiği tarihten başlayarak sekiz gün içinde temyiz edilebilir. Yargıtay temyiz başvurularını iki ay içinde inceleyerek karara bağlar. İş mahkemelerinin kararları Yargıtay’ın 9. ve 10. Hukuk dairelerinde ele alınır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz