Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Ocak 2021

İnsan Hakları İle İlgili Kompozisyon

İnsan Hakları İle İlgili Kompozisyon hakkında bilgi kısaca.

Son 300 yıllık dönemde ön plana çıkan insan hakları, insanların tarihte kurulan ulus devletler karşısında ezilmesini engellemek amacıyla çıkardığı ayaklanmalardan köken almaktadır. İnsanlar bu sayede birçok hak elde etmiş ve zamanla bu haklara yenilerini eklemişlerdir. İnsan hakları üzerine yapılan ayaklanmalar zamanla diğer toplumlara da sıçrayarak evrensel nitelik kazanmıştır. Fransız İhtilali de bu sıçramalardan biridir. İhtilalin ardından cumhuriyet ve demokrasi görüşleri ön plana çıkmış ve insanlar arasında yayılarak güçlü imparatorlukların yıkılmasına sebebiyet vermiştir. Bu sayede halkın egemenliği ortaya çıkmıştır.

İnsan hakları birinci, ikinci ve üçüncü dönem insan hakları olmak üzere 3’e ayrılır. Birinci dönem insan hakları ile insanlar yönetime katılma hakkı kazanmıştır. Seçme, seçilme, yönetime katılma, temsil hakları gibi demokratik haklar birinci dönem insan hakları başlığı altında incelenir. İkinci dönem insan hakları ise eğitim, sağlık, barınma, giyinme hakları gibi temel ihtiyaçlar ile ilgili haklardır. Birçok otorite ve devlet tarafından bu haklar kabul görmüştür. Üçüncü kuşak insan hakları insanların yaşam kalitesini yükseltici yöndeki insan haklarıdır. İnsanların daha iyi bir eğitim imkanı kazanması, daha düzenli hayata sahip olması ve bu yöndeki fırsatların sağlanması gibi çevre, doğa ve hayvan hakları üçüncü kuşak insan hakları arasındadır. Son yıllarda insan hakları oldukça önem kazanmıştır ve yasalarla güvence altına alınmaya başlanmıştır.

insan_haklari_il_ilgili_gorseller

İnsan Hakları İle İlgili Kompozisyon Hakkında Yorum Yapabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz