İlk Çağ Yerleşmeleri İle Günümüzdeki Yerleşmeleri Etkileyen Faktörler

İlk Çağ yerleşmeleri ile günümüzdeki yerleşmeleri etkileyen faktörler nelerdir

Günümüzde ekonomik etkinliklerin çeşitlenmesiyle birlikte yerleşimi etkileyen faktörler de artmıştır. İlk çağlarla günümüzdeki yerleşmeleri etkileyen faktörler hemen hemen aynı olmakla birlikte günümüzde yeni faktörler de yerleşmeleri etkilemeye başlamıştır. Genel olarak hava şartları, iklim, su ve tarım alanlarına yakınlık gibi etkenler etkili olmaktadır. Bu faktörleri şöyle açıklayabiliriz:

Su: Gerek insanlar gerek bitkiler için en temel gıda sudur. Özellikle tarımda kullanılması dolayısıyla su kaynaklarının olduğu yerlerde yerleşimler daha fazla olmuştur.

Tarım: Tarım insanların ilkçağlardan beri en önemli geçim kaynağıdır. Bu nedenle tarım arazilerine yakın bölgelerde yerleşimler artmış, bölgede ticaret de gelişmiştir.

Sanayi: Bu daha çok günümüz yerleşmelerini etkileyen bir faktördür. Sanayinin geliştiği bölgelerde nüfus yoğunlaşır. Çünkü sanayi sektöründen para kazanan işçiler bu bölgelerde kümelenmeye başlar.

İklim: İnsanlar iklim şartlarının daha ılıman olduğu yerlerde yaşamayı tercih ederler. Bu bölgeler hem tarıma elverişlidir hem de insan yaşamı için ideal sıcaklığa sahiptir.

Ulaşım: Tarihin her döneminde ulaşım yolları üzerinde yerleşmeler sık görülmüştür. Ulaşım yolları ticari faaliyetlerin meydana geldiği yerlerdir ve ticaret insanların tarımla birlikte en çok uğraştığı ekonomik faaliyet olduğu için bu bölgelerde yerleşimler daha fazla görülür.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.