Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Ağustos 2021

İbni Rüşd Hayatı ve Eserleri ile Felsefi Görüşleri

İbni Rüşd Hayatı Felsefi Görüşleri ve Eserleri Kısaca, İbni Rüşd Kimdir ayrıca İbni Rüşd felsefi görüşleri hakkında bilgi vereceğiz.

Arap felsefecisi ve batıda Averroes ismiyle tanınan esas ismi Ebu Velid Muhammed bin Ahmed bin Muhammed olan İbni Rüşd edebiyat, tıp, kelam ve fıkıh eğitimlerini almasının ardından bir dönem kadılık görevi yapmıştır ancak bu dalda fazla uzun çalışmayıp felsefeye merak salmıştır. Farabî, İbni Sina, Gazzalî gibi yüce bilginlerin eserlerini ve Anadolu’da yetişen Antik Yunan felsefecilerinin yapıtlarını incelemiştir. İbni Zühr ve İbni Tufeyl ile de yakın arkadaşlıklar kurmuştur.

İbni Rüşd, Aristoteles’e ait eserleri kendi dini İslamın şartlarına göre elden geçirip yorumlayarak felsefe alanında önemli işler başarmıştır. Felsefeye dair bütün konuları mantık çerçevesinde ele alıyordu ve fizik mantık, ahlak, metafizikte olduğu gibi din konusunda da bilimsel yaklaşımlarda bulunmamız gerektiğini savunuyordu. İnancın tek başına yeterli olmayacağını ve din konusunda bilimin de desteğinin gerektiğini vurguluyordu.

Ona göre varolanı ele alıp inceleyen felsefe Tanrıya da bu varolandan yola çıkarak ulaşabilirdi. Alem ise yaratılmamış ilk madde olan heyula’dan ortaya çıkmıştır. Bu maddeden elde edilen cevher öncesiz ve ezelidir. İlk madde yaratılmadığı için de bir öncesi yoktur ve bu yüzden sonsuzdur.

İbni Rüşde göre vakit tek başına varolamaz ancak bir eylem ile oluşabilir. İnsan da hep eylem içindedir. Varlıklar da türlerden, türler ise tek tek bireylerden oluşmaktadır. Tanrı vardır ve ondan varlık, varlıktan türler, türlerden de insanlar meydana gelmiştir. Buna göre varlık en büyük olandan aşağıya doğru oluşarak bir gelişim sürecindedir.

İbni Rüşdün görüşlerine göre Tanrı sonsuzdur ve kainatı düzenleyip yönetendir. Ondan sadece iyi şeyler ortaya çıkar, kötü durumlar ise onun kanunlarına uymayan eylemlerden dolayı oluşur ve bu kötülükleri de insanlar yaratır.

Ahlak konusunda ise bir görüş öne sürmemiş ve kutsal kitabına uygun olan görüşleri savunmuştur. Bu görüşe göre insan kendi davranışlarında hür, çevresiyle ilişkilerinde ise başka insanlara bağımlıdır.

Onun felsefesine göre bilgilerin kaynağı zihnimizdir. Zihnimize ters olmadığı sürece bilgi varolur. Mantık ise insanın gerçek bilgilere ulaşmasına olanak sağlar.

Batıda varolan Aristotales felsefesinin yorumcusu olarak yüzyıllar boyunca felsefeyle ilgilenmiştir. Başlıca yapıtları şunlardır: Külliyat (Aristoteles’in yapıtlarının yorumu); Tehafüt-üt Tehafüt (Çökü­şün Çöküşü; Gazzalî’nin Tehafüt-ül- Felâsife [Felsefecilerin Çöküşü] adlı yapıtına karşı bir savunma); Kitab-ı Mabaad-üt-Tabia (Metafizik Üstüne Kitap); Fasl-ül-Makal v’el Keşf an Menahic-ül Edille (Mantıkla Kanıtla­rın Ortaya Konması ve Açıklanması).

İbni Rüşd Hayatı ve Eserleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Sayfaya Yazdırabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz