Hz. Ömer’in Hayatı

Hz. Ömer Hayatı Kısaca, Hz. Ömer’in Hayatı Hakkında Bilgi

Hz. Ömer Kimdir

Bir devlet adamı ve İslam’ın yayılmasını sağlayan önemli bir halife olan Hz. Ömer bin Hattab (591-644),Hz. Ebu Bekir’den sonra ikinci büyük İslam halifesidir. Hz. Ömer’in hidayete ermesi elbette uzun bir hikayedir ancak özet olarak şöyle aktarılabilir: 40. Mümin olmakla şereflendirilen Hz. Ömer’in buna layık görülmesini sağlayan olay, başlarda Hz. Muhammed’i öldürmeyi hedeflemiş olmasına rağmen sonradan Said bin Zeyd ve eşi Fatima’nın evinde “Ta-Ha Suresi”ni dinleyerek heycanlanıp Hz. Muhammed’e koşarak “kelime-i şehadet” getirmesidir.

Medine’ye Hicret’ten sonra asıl büyük hizmetleri bilinmektedir. Kendisi Hz. Muhammed’in müşavirlerindendi ve en güvendiklerindendi. Neredeyse tüm savaşlara katılmıştır. Medine döneminde Hz. Ebu Bekir ile çok iyi anlaşmıştır ve dost olmuşlardır. Kendisi İslam dinine ve onun yayılmasına hizmeti bir görev bilmiştir. Hz. Muhammed vefat ettiğinde Hz. Ebu Bekir’in halife olmasını öneren de kendisidir. Daha sonra da herhangi bir zorlama olmadan Hz. Ebu Bekir vefat ettiğinde kendisi halifeliğe geçmiştir.
O, halifeliğe başladığında İslam fütuhatı henüz gelişmekteydi. Kendisi bu süreci hızlandırdı ve komutanları kendisine kırılmaz bağlarla bağladı. Güçlü iradesi ve değişmez adalet duygusuyla Allah’ın adını yüceltme uğrunda yapılabilecek her şeyi yaptı, canını dişine taktı.

İleri görüşlülüğü, tedbirleri ve tarzıyla her zaman takdire şayan bir insan olmuştu. Onun döneminde siyasi kuruluşlar kurulmaya başlanmış ve yeni bir İslami uyanış dönemi yaşanmıştır. “Müslüman olmayan tebaanın bağlı olduğu idare esasları, askeri maaşları tayin eden bir kayıt defterinin (divan) tesisi, İslamiyetin gelecekte büyük şehirlerini meydana getirecek olan ordugahların (emsar) meydana gelmesi, kadı dairesinin kurulması bütün onun şahsi eserleridir.” Sözleri tanınmış bir Avrupalı bilgin tarafından kaydedilmiştir. Kendisi hiçbir zaman bir hükümdar gibi davranmamıştır. Din, medeniyet ve ceza konularında da onun döneminde tedbirler alındı ve ilerleme kaydedildi. Kendisine halife yerine “Emirü’l-müminin” denmesini istiyordu. “Eğer benden sonra Peygamber gelmesini Allah istemiş olsaydı, bu Ömer olurdu” sözleri bir hadis-i şerifte kaydedilmiştir.

Hz. Ömer bir köle tarafından kama ile vurularak 3 Kasım 644’te, hicri takvime göre 26 Zilhicce 23’te şehit edilmiştir. Ebu Lü’lü adlı bu köle bir vergi işinden şikayetçi olmuş ancak sonuç alamadığı için kızgınlaşıp bu saldırıyı düzenlemiştir. İslam onun sayesinde sosyal ve siyasi çerçevesini belirlemiş değildir ancak katkısı büyük olmuştur.

Hz. Ömer Kimdir Kısa Bilgi Verdik. Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

19 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.