Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Ocak 2021

Hangi Ev Eşyaları Haczedilebilir

Hangi ev eşyaları haczedilebilir hakkında bilgi kısaca

Geçmişte borçlu kişinin borcuna karşılık olarak evinde bulunan hemen hemen bütün eşyalar haciz ettirilebiliyordu. Sadece yatak odasında bulunan eşyalara dokunulmuyordu. Yatak odasındaki eşyalar dışında en ufak eşya haciz ediliyordu. Borçlunun ailesi de cezalandırılarak götürülebiliyordu.

Yeni uygulamaya giren kanun ile bu uygulamaların büyük kısmı değişti. İcra İflas Kanununun 82/3 maddesi gereğince para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli eşyalar dışında; borçlu ve borçluyla aynı çatı altında yaşayan ailesi için gerekli eşyalar, aynı amaçla kullanılan eşyaların birden fazla olması durumunda haczedilemez.

Aşağıdaki maddelerde yer alan eşyalar hazcedilemez:

1) Devlet malları ile ilgili kanunlarda haczi mümkün olmayan eşyalar ve mallar,

2) Borçlu kişinin mesleğini icra etmesi için gereken elbiseler ve eşyaları, zatı için gerekli eşyalar, borçlunun ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadet ile ilgili kitap ve eşyalar,

3) Vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak takımı ve çok zaruri ev eşyaları,

4) Borçlu kişinin çiftçi olması durumunda, çiftçinin kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan araziler ve çift hayvanları, nakil için gerek duyduğu araçlar, bunun gibi eklentiler, ziraat aletleri; borçlu çiftçi değilse sanat ve mesleki için gerekli olan alet edavat ve kitapları, arabacı, kayıkçı gibi küçük nakliye işlerini yapan kişiler için kullanılan nakil araçları,

5) Borçlu ve ailesinin idaresi için gerekli olması durumunda, borçlunun tercih edeceği bir süt veren manda veya inek; ya da bunlar yerine üç keçi veya koyun, bu hayvanların üç ay süre içinde kullandıkları yem ve yataklıkları,

6) Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecekleri ve yakacakları, borçlu kişinin çiftçi olması durumunda gelecek mahsül için zaruri olan tohumluğu,

7) Borçlu kişi bağ, bahçe, meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisi ve ailesinin geçimi için gerekli olan bağ, bahçe ve bu sanat için gerek duyulan aletler ve bunun gibi gereçler; geçimini hayvancılıktan sağlayan borçlunun kendisi ve ailesinin geçimi için zaruri olan miktar, bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

8) Borçlar Kanununun 510. maddesince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydedilmiş iratlar,

9) Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ve bu hizmetlerden birini veren kişilerin ailesine bağlanan maaşlar ve ordunun hava, denizaltı üyelerine verilen uçuş, dalış tazminatları ve ikramiyeleri,

Askeri malullere, şehit çocuklarına verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun dahilinde verilen inhisar beyiye hisseleri,

10) Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi durumlarda bağlanan maaşlar,

11) Vücut ve sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilmiş olan veya verilmesi gereken paralar,

12) Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.

Hangi Ev Eşyaları Haczedilebilir Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz